Minister lover at rydde op på giftgrunde: 'Det skylder vi fremtidige generationer'

De ni såkaldte 'generationsforureninger' i Danmark skal væk. Det lover miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Jakob Ellemann-Jensen (t.v.) og Anders Kühnau, regionrådsformand i Region Midtjylland, vil begge have ryddet op i generationsforureninger. Regningen ender hos staten. (Foto: Asta Pil Heltborg)

Mere end 100 ton ”ren” forurening og syv ton kviksølv ligger i giftdepotet ved Harboøre Tange klos op ad Vesterhavet. Der har det ligget i mere end 60 år – men nu skal det renses.

Det lover miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Vi skal have det ryddet op. Det skylder vi om ikke andre, så fremtidens generationer, siger Jakob EllemannJensen.

Ministeren besøgte i dag Høfde 42 ved Harboøre Tange, som er en af ni såkaldte generationsforureninger rundt om i Danmark. Forureninger, der hver især skønnes at koste mere end 50 millioner kroner at håndtere.

Kemiingeniør Søren Eriksen fra Krüger viser den rensede hvide sand i højre hånd, mens han holder det giftige gråbrune sand i sin venstre. (Foto: Troels Esmarch)

Besøget kommer i kølvandet på, at virksomheden Krüger fredag fremlagde nye testresultater, som viser, at de kan fjerne alle pesticider samt 99,5 procent af kviksølvet i det forurenede sand ved Høfde 42.

Det er tidligere vurderet, at det vil koste mellem 250 og 600 millioner kroner at rydde op – alene ved Høfde 42. Men med gode testresultater fra både Krüger og Fortum Waste Solution, er der igen åbnet for debatten om oprydningen af giftdepotet.

- Jeg håber, det er noget, som kan bringe prisen ned og endegyldigt at få gjort noget ved forureningen ved Høfde 42, siger ministeren.

Skete med accept af staten

Giftdepotet ved Harboøre Tange ligger med Vesterhavets bølger som nærmeste nabo. Tilbage i 1950’erne blev blandt andet giftrester fra kemifabrikken Cheminova deponeret her med statens accept.

I øjeblikket er det regionerne, som står til at skulle betale for oprydningen af giftgrunde. Men regionrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), påpeger, at de kun har 38 millioner kroner om året til oprensning af forurenede grunde.

Derfor efterlyser han økonomisk hjælp fra staten.

- Det synes jeg også er rimeligt, al den grund, det er staten, der i sin tid har været med til at deponere kviksølv på det område, vi står, siger Anders Kühnau.

Og det ønske anerkender ministeren.

- Det er under alle omstændighederne skatteborgerne, som skal finansiere det, siger Jakob Ellemann-Jensen og uddyber:

- Vi forventer, at staten overtager hele opgaven i forbindelse med generationsforureningerne, og vi over en ti års periode tilfører en halv milliard kroner.

I Danmark findes der ni kendte generationsforureninger:

 1. 1

  Grindstedværket, Grindsted: Forurening med giftigt spildevand.

 2. 2

  Kærgård Klitplantage nord for Esbjerg: Forurening med giftigt spildevand fra blandt andet Grindstedværket.

 3. 3

  Gammel fabriksgrund ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

 4. 4

  Cheminovas nuværende fabriksgrund, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

 5. 5

  Høfde 42 ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.

 6. 6

  Skuldelev, Frederikssund: Forurening ved byen Skuldelev med klorerede opløsningsmidler fra metal-virksomhed.

 7. 7

  Naverland ved Albertslund: Forurening med klorerede opløsningsmidler.

 8. 8

  Den tidligere Collstrup-grund ved Esrum Sø: Arsenforurening fra virksomheden Collstrup.

 9. 9

  Lundtoftevej 150 og 160, Lyngby: Forurening med klorerede opløsningsmidler fra tidligere køleskabsfabrik.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk