Minkbranchens død er godt nyt for naturen: Jyske heder slipper for kvælstof

Det dramatiske stop for minkavl betyder, at Danmark med ét slag kan leve op til skrappe EU-miljøkrav.

Minkene har stået for 4.000 ton udledning af ammoniak hvert år. Stoppet af minkproduktion betyder, at Danmark nu lever op til EU-krav. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Hvis du går en tur i de jyske heder, så mangler der noget. Et højt indhold af ammoniak i luften betyder, at mos og lav har svære betingelser i det unikke landskab.

- Her er ingen mosser og laver, som egentlig hører sig til på heden, og som ville være her, hvis det ikke var fordi, der var for meget kvælstof i luften, fortæller forsker og seniorrådgiver fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet Jesper Bak.

Det dramatiske stop for minkavl i Danmark bliver dermed en klar fordel for naturen og miljøet. Med stoppet for minkavl forsvinder der nemlig en udledning på næsten 4.000 ton ammoniak fra minkenes afføring hvert år.

Sådan lyder det fra Ole-Kenneth Nielsen, der er chefkonsulent på Aarhus Universitet og projektleder for de danske emissionsopgørelser.

- Mink har været en stor produktionsgren inden for dansk landbrug. De har udgjort mellem fem og ti procent af den samlede ammoniakudledning i Danmark. Så det er en stor del, der forsvinder, siger han.

  • Lav er en naturlig del af de jyske heder. Men på grund af et højt indhold af kvælstof i luften, skal man lede for at finde det. (Foto: Anders Davidsen)
  • De jyske heder lider, fordi kvælstofniveauet er højt. (Foto: Anders Davidsen)
  • Minkfarmene ligger ofte tæt på heder, og derfor er det særligt hederne, som vil nyde godt af, at der ikke længere er minkproduktion i Danmark. (Foto: Anders Davidsen)
  • Jesper Bak mener, det bliver lettere at vedligeholde hederne, når kvælstofniveauet falder. (Foto: Anders Davidsen)
1 / 4

Lever nu op til EU-krav

På landsplan var minkene en væsentlig kilde til luftforurening med ammoniak. I Danmark har der de seneste år været mellem 2,5 og 3 millioner avlsmink, som har produceret cirka 18 millioner skind hvert år.

- Det er rigtig, rigtig mange dyr og dermed også en rigtig stor mængde husdyrgødning. Det er grunden til, at det har bidraget så væsentligt til den samlede udledning, forklarer Ole-Kenneth Nielsen fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet

Farvellet til mink betyder, at Danmark nu kan opfylde kravet fra EU i det såkaldte NEC-direktiv, hvor landene skal begrænse ammoniak-udledningerne fra landbruget med 24 procent i forhold til 2005. Dengang var udledningen 83.000 ton hvert år.

- Med den ulykkelige situation, vi har med minken, så vil vi i 2021 have opfyldt EU's NEC-direktiv, siger klimadirektør i Landbrug & Fødevarer Niels Peter Nørring.

Godt nyt for danske heder

Den mindre udledning af ammoniak hilses velkommen af Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Rigtig mange minkfarme har ligget ud til de jyske heder, som ikke kan tåle al den forurening, så det har været et langstrakt og stort problem for den danske natur, at produktionen har ligget, hvor den har ligget, og at produktionen har været så stor, som den har været, siger Maria Reumert Gjerding.

Allerede længe inden coronapandemien var der en strategi for at sænke ammoniakudledningen fra minkene. Det skulle ske ved at opkøbe nogle af de minkfarme, som lå for tæt på de sårbare jyske heder.

- Vi går ud og opkøber de bedrifter, som ligger forkert i forhold til hederne og anden sårbar natur. Dermed gør vi noget godt for naturen, og vi løser problemet for den fastlåste landmand, siger Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug & Fødevarer.

Men opkøbene er ikke længere nødvendige, efter at de danske minkfarme er blevet tømt for mink efter frygt for et muteret coronavirus.

Det er en dybt alvorlig situation for minkavlerne både økonomisk og menneskeligt, men det vil gøre det lettere at bevare hederne, siger seniorrådgiver Jesper Bak fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

- Det betyder en hel del i forhold til, hvor let det er at vedligeholde de her naturtyper. Den katastrofe, det har været for minkene, har hjulpet os med at opfylde den målsætning, siger Jesper Bak.

Derfor kan man også godt tillade sig at glæde sig over situationen på naturens vegne, siger naturfredningsforeningens præsident Maria Reumert Gjerding

- Det her er sket på en baggrund, hvor nogle mennesker virkelig er kommet i klemme og har mistet rigtig meget. Men fra naturens synspunkt er det her en god nyhed, Maria Reumert Gjerding.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk