Mølleballaden ved Cold Hawaii: Bygherre åbner for at skippe én vindmølle

Bygherre foretrækker tre møller, men kan nøjes med to. Surfere nikker ja, men kommunen tøver.

Surfere frygter, at tre nye, store møller på Hanstholm havn i Thy vil spolere unikke surf-forhold ved et særligt spot kaldet "Middles". (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Bygherren bag et omstridt mølleprojekt med tre store vindmøller ved Hanstholm havn kan godt acceptere et mindre projekt.

Og det kan muligvis løse en konflikt mellem surferne ved Cold Hawaii i Thy og Thisted Kommune. Striden handler om, at kommunen planlægger at placere en af vindmølleprojektets tre møller tæt på det populære surfspot Middles.

Sagen kort

29. august Thisteds kommunalbestyrelse vedtager, at der må rejses tre store vindmøller på Hanstholm Havn, blandt andet på baggrund af en rapport fra DTU, som konkluderer, at de tre møller ikke vil påvirke surfoplevelsen i området nævneværdigt.

Surfere kritiserer beslutningen, fordi de mener, rapporten er fejlbehæftet, og at påvirkningen fra møllerne vil ødelægge surfoplevelsen ved surfspottet "Middles" ud for Hanstholm.

8. september Turismeforsker Lise Lyck fra Copenhagen Business School mener, det er besværet værd at forsøge at finde en anden placering til en af de tre vindmøller, som efter planen skal opføres ved Hanstholm Havn.

12. september Bygherren, selskabet GPP Vind, melder ud, at de kan godt acceptere et mindre projekt på to i stedet for tre møller, men at de ikke selv vil tage initiativet.

13. september GPP Vind, Hanstholm havn og repræsentanter for surferne skal mødes til et dialogmøde.

Men nu åbner projektets bygherre altså for, at man godt kan undvære den ene mølle i projektet.

- Vi vil ikke afvise at nøjes med to møller, men det bliver ikke os, som foreslår sådan en ændring af projektet, siger Lars Christian Gaarn-Larsen, direktør i selskabet GPP Vind, som er bygherre på projektet.

GPP vind, som står for Green Power Partners, skal opføre møllerne og leje møllepladserne af Hanstholm Havn. Lejeindtægterne skal være med til at finansiere en planlagt udvidelse af havnen.

Både surferne og et lille mindretal i Thisteds kommunalbestyrelse har tidligere argumenteret for at droppe den østligste af de tre møller i projektet.

Surfklubben NASA i Klitmøller frygter nemlig, at den østlige mølle vil skabe mere turbulens og dermed ødelægge vindforholdene på Middles øst for Hanstholm Havn, som er en vigtig del af Cold Hawaii og betegnes som det bedste surfspot i Nordeuropa.

Så for surferne kan to møller i stedet for tre være en brugbar løsning, men egentlig er antallet ikke afgørende.

- Vi har jo hele tiden holdt på, at den østlige mølle er problemet. Om der er to eller fire møller er ikke det, vi kigger på, pointerer Stian Eide, formand for surfklubben NASA.

- Vi kigger på, om kvaliteten af det spot, der hedder Middles, kan bevares. Det er det, vi arbejder på og har en god dialog med havnen og GPP Vind om forhåbentlig, siger han.

Da GPP Vind afviser selv at gå forrest for at skippe én af møllerne eller ændre placeringen, er bolden ved kommunen eller Hanstholm Havn.

Hos Thisted Kommune melder borgmester Lene Kjelgaard Jensen (K), at hun ikke kommer til at tage sagen op igen, som tingene står lige nu. Hun understreger, at politikerne har besluttet at give tilladelse til tre møller på Hanstholm havn i en politisk afvejning og på baggrund af en faglig kvalificering.

- Vi har truffet en beslutning, og den står jeg på mål for stadigvæk, siger hun.

Men hvis Hanstholm havn og bygherren af egen drift ønsker at finde en anden løsning, så er hun klar til igen at tage sagen op politisk.

- Jeg har ikke baggrund for at underkende en kommunalbestyrelses beslutning på det her grundlag, men er det sådan, at havnen og bygherren finder ud af nogle andre ting, så lytter vi til det. Og så tager vi sagen op igen, for så er der noget nyt. Men det er der ikke på stående fod, siger hun.

Onsdag mødes GPP Vind, Hanstholm havn og repræsentanter for surferne til et dialogmøde.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.