Mor og far har sommerferie: Alligevel bliver børn sendt i daginstitution

Eksperter og regeringen anbefaler ferie for børn, men flere børn må undvære, selvom mor og far faktisk har fri.

Halvdelen af landets daginstitutioner har børn, der ikke får ferie fra daginstitutionen. De oplever ikke kun, at det skyldes, at mor og far skal på arbejde. Det spiller blandt andet også ind, at mor og far gerne vil have ferietid uden børn.

Flere børn er lige nu i vuggestue eller børnehave, selvom mor og far går derhjemme og har sommerferie.

I rundspørge, som DR har foretaget blandt alle landets daginstitutioner, har 1.377 ud af 3.665 daginstitutioner svaret.

Og blandt dem er det over halvdelen, der angiver, at de har børn, der ikke holder sommerferie.

Regeringen og eksperter anbefaler dog, at børn skal have ferie.

"Alle børn har ret til et godt børneliv i og uden for dagtilbuddene. Børn har godt af et afbræk og et miljøskifte fra hverdagen i dagtilbuddet," lyder det blandt andet i den aftaletekst som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgik for et år siden.

Blandt de institutioner, der har børn, som ikke holder sommerferie, er det hver tredje institution, der oplever, at det blandt andet skyldes, at forældrene gerne vil holde ferie alene.

Det er blandt andre børnehusene Fyrrevænget og Rådhushaven i Stoholm.

- Der er nogen, som fortæller, at de har brug for at få lavet nogle ting derhjemme, og at deres børn rigtig gerne vil afsted og lege i børnehaven, fortæller leder Majken Lund Thomsen.

Hun forklarer, at forældrene ofte har projekter, de gerne vil klare uden børn. For eksempel at lægge et nyt tag eller anlægge en ny terrasse.

- Det er nogle større projekter, hvor nogle forældre oplever, at det måske kan føles lidt mere langsommeligt, hvis børn er med til at hjælpe, forklarer hun.

Hos NaturMusen i Grønbjerg ved Spjald oplever afdelingsleder Klaus Wolff, at det særligt er de yngre børn i vuggestuealderen, som mor og far sender afsted.

- Mange fortæller, at de simpelthen gerne vil holde den daglige rytme. De antager, at det er det bedste for børn, at de kommer i vuggestue, som de hele tiden har gjort, forklarer han.

Han hæfter sig ved, at forældrene blandt andet gør det, fordi de vil deres børn det bedste.

- Men det er vigtigt også for børn at holde ferie, siger han.

Ferie i daginstitutionen

  • Vi har spurgt: "Hvor stor en andel af børnene skønner du, der ikke holder sommerferie fra din daginstitution?"

  • 705 ud af 1.377 institutioner (51 procent) har svaret, at de har børn, som ikke holder sommerferie i deres institution.

  • - 38 procent vurderer, at der er tale om 1-5 procent af alle børn i hele daginstitutionen, der ikke holder sommerferie.

  • - 13 procent vurderer, at der er tale om 6 procent eller flere af alle børn i hele daginstitutionen ikke holder sommerferie.Kilde: DR's Rundspørge blandt 1.377 daginstitutioner.

Går i dialog

Selvom mange af institutionerne har børn, der ikke holder ferie, er det dog langt de fleste af daginstitutionerne, der gør en aktiv indsats for at opfordre forældrene til tage deres børn ud af institutionen nogle uger i sommerferien.

I DR's rundspørge er det ni ud af ti af daginstitutionerne, der forsøger at understøtte eller sikre, at alle børnene holder ferie fra institutionen ved blandt andet at have samtaler med forældrene om ferie, udlevere pjecer og have lukkedage, hvor forældrene i så fald skal have passet deres barn i en anden institution.

Den slags tiltag gør sig også gældende i Stoholm, hvor personalet har en dialog med forældrene, hvis de ikke allerede har planlagt ferie.

- Det skylder vi børnene, siger leder af børnehusene Fyrrevænget og Rådhushaven Maiken Lund Thomsen.

Børnene i NaturMusen i Grønbjerg ved Spjald hygger med leg og musik. Men børnene her holder fri fra institutionen senere på sommeren. (Foto: PRIVATFOTO)

Hun forklarer, at forældrene ikke holder børnene i daginstitution, fordi de ikke gider deres børn.

- De gør det måske af uvidenhed, eller at de måske ikke har tænkt over, hvad deres barn har brug for, siger hun og forklarer, at børn ligesom voksne har brug for et afbræk fra hverdagen.

Samtidig fortæller hun, at man ikke behøver have de store ferie planer fyldt med aktiviteter og besøg i sommerland.

- Det behøves ikke være de helt store forkromede ferieprojekter. Det er der nogen, der godt kan miste pusten lidt over – og det kan jeg faktisk også godt forstå, siger Maiken Lund Thomsen.

Det samme oplever Klaus Wollf i Grønbjerg.

- Det, vi hører selv fra større børn, er, at de bare gerne vil være hjemme og lege med lego eller sidde i nattøj en hel dag. Det er guld værd, siger han.

SÅDAN HAR VI GJORT

  • Rundspørgen er sendt til alle børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner i landets 98 kommuner i perioden 28. juni - 10. juli.

  • Vi har modtaget svar fra institutioner i samtlige kommuner med undtagelse af Samsø og Ærø.

  • 1.377 ud af 3.665 daginstitutioner har gennemført undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 38 procent.