Når børn holder ferie i institution: Familierne er for pressede

Forældre tyer til pasningshjælp for at få et åndehul, mener forening for småbørnsfamilier.

Halvdelen af landets institutioner har børn, der ikke holder sommerferie. Det viser en DR rundspørge. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Det er udtryk for et samfundsproblem, når forældre vælger at holde ferie uden deres børn. Det mener Småbørnsfamilieforeningen SAMFO.

- Familierne er for presset. De har så hektisk en hverdag, at de ikke kan få enderne til at nå sammen, siger formand Line Sofie Andersen.

Hun reagerer efter en rundspørge, som DR har foretaget, der viser, at halvdelen af landets institutioner har børn, der ikke holder sommerferie.

Og nogle af de børn bliver sendt i daginstitutioner, mens deres forældre holder ferie.

- Nogen bliver nødt til at ty til det her bare for at få nogle få åndehuller, siger Line Sofie Andersen.

Også et individuelt ansvar

Småbørnsfamilieforeningen efterlyser mere fokus på, hvordan indretningen af arbejdsmarkedet og familiepolitik kan give forældre mere tid til at være sammen med børnene.

- Men vi kan heller ikke lægge alt over på samfundet og sige, at det er samfundets skyld. Man har bestemt også selv et ansvar for at indrette sit familieliv, så man har en balance, siger formand Line Sofie Andersen.

Men ifølge SAMFO kræver det et paradigmeskift.

- Man bliver født ind i et samfund, hvor der er nogle normer. Derfor skal vi hjælpe hinanden til at turde stille spørgsmål til samfundsindretningen.

Det kan for eksempel være: "Skal vi have to udarbejdende forældre?" eller "skal vi arbejde allermest, når børnene er små?"

- Vi kan godt anlægge et livsfaseperspektiv på den måde, vi tænker barndom og familieliv på. Barndommen er en meget kort og unik tid, og arbejdslivet er heldigvis langt. Så måske vi skal arbejde mindre, når børnene er små, siger Line Sofie Andersen.

Rundspørgen

  • 705 ud af 1.377 institutioner (51 procent) har svaret, at de har børn, som ikke holder sommerferie i deres institution.

  • 38 procent vurderer, at der er tale om 1-5 procent af alle børn i hele daginstitutionen, der ikke holder sommerferie.

  • 13 procent vurderer, at der er tale om 6 procent eller flere af alle børn i hele daginstitutionen ikke holder sommerferie.

  • DR har spurgt: "Hvad oplever du er den eller de primære årsager til, at børn ikke holder sommerferie fra din daginstitution? (Afgiv max tre svar.)"

  • 55 procent oplever, at det blandt andet skyldes, at forældrene arbejder gennem hele sommeren.

  • 36 procent oplever, at det blandt andet skyldes, at forældrene gerne vil holde ferie alene.

  • 29 procent oplever, at det skyldes andre ting, såsom at forældrene ikke må holde ferie grundet fx sprogskole eller at forældrene holder ferie på andre tidspunkter af året.Kilde: DR's Rundspørge blandt 1.377 daginstitutioner.

Facebook
Twitter