Naboer i Thy frygter, at månegrise presses igennem politisk

Naboer til månegrise i Thy frygter politisk pres for et ja til projektet. Men en lektor i forvaltningsret deler ikke naboernes bekymring.

Et konsortium kaldet Apollo Thy vil etablere syv svinestalde med en produktion af 40.000 slagtesvin, som skal påvirke naboer og miljø så lidt som overhovedet muligt - som lå det på månen. Arkivfoto af svinestald. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Formålet med det såkaldte månegris-projekt i Thy er at producere svin uden forurening og gener for naboerne - som lå griseproduktionen på månen.

Alligevel har naboer bragt sagen for Natur- og Miljøklagenævnet, og nu frygter de, at et stærkt politisk pres vil trumfe en tilladelse igennem i klagenævnet.

- Det er tydeligt, at der er et pres helt oppe på ministerniveau for at få gennemført projektet, siger en af de protesterende naboer Mikael Fenger fra Jannerup.

Månegris-projektet Apollo Thy skal efter planerne producere 40.000 slagtesvin om året. Bag projektet står blandt andre slagteriet Tican i Thisted, Teknologisk Institut og firmaer indenfor staldteknologi som Graakjær i Holstebro og Skov i Glyngøre.

- Vi frygter, at der er så store interesser på spil, at nævnet ser bort fra vores rimelige indvendinger, siger nabo Mikael Fenger, der frygter, at hans grund vil blive usælgelig på grund af gener fra månegrisene.

Ifølge lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet er Natur- og Miljøklagenævnet dog ikke uvant med et politisk pres fra omgivelserne:

- Natur- og Miljøklagenævnet er vant til at håndtere sager, som har betydelige modstående interesser, både fra naturinteresser, nabointeresser, erhvervsliv og politiske interesser. Så sagen om månegrisene i Thy er på den måde ikke usædvanlig for nævnet, siger Sten Bønsing.

Sagens parter kan dog komme til at vente længe på afgørelsen. Der er nemlig opstået en større pukkel af sager i nævnet på grund af udflytning fra København til Viborg.