Nødråb fra bølgefirma: Vi forlader Danmark, hvis vi ikke får bedre vilkår

Det sidste bølgefirma på testcentret i Hanstholm ønsker bedre opbakning fra energiministeren.

- Vi er nødt til at flytte til et andet land, hvis ikke vilkårene forbedres for udvikling af bølgeenergi i Danmark, siger direktør Michael Henriksen fra Wavepiston. (Foto: Wavepiston)

Hanstholm har landets største bølger og er derfor et naturligt centrum for udvikling af bølgeenergien i Danmark. Men måske ikke så meget længere.

Det sidste bølgefirma på testcentret i Hanstholm sender nu et nødråb til energiministeren.

- Vi er nødt til at flytte til et andet land, hvis ikke vilkårene forbedres for udvikling af bølgeenergi i Danmark, siger direktør Michael Henriksen fra firmaet Wavepiston, som har et forsøgsanlæg i havet ud for Hanstholm.

I lande som Spanien, Frankrig og Storbritannien er der ifølge Wavepiston langt større fokus på bølgeenergi. Det betyder, at der både er bedre testpladser og flere penge til udvikling af teknologien.

- Vi ønsker at blive i Danmark, fordi vi er et dansk selskab. Men det kræver større politisk opbakning, siger direktøren.

Sikkerheden er et problem, men det vigtigste er den manglende økonomiske og politiske støtte til udvikling af bølgekraften.

Michael Henriksen, direktør, wavepiston

Skibe ødelægger testcenter

Wavepiston har i brevet til energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) beskrevet den usikkerhed, som firmaet oplever omkring udviklingen af bølgeenergi i Danmark. Herunder den manglende sikkerhed i testområdet på havet udfor Hanstholm Havn.

Her blev Wavepistons forsøgsanlæg sejlet i stykker af en stor trawler i 2015.

Søfartsstyrelsen har derfor indført et forbudszone for sejlads omkring testområdet, men de sidste to måneder har der i seks tilfælde været skibe, som er sejlet igennem forbudszonen og derfor har været tæt på at ramme forsøgsanlægget.

- Sikkerheden er et problem, men det vigtigste er den manglende økonomiske og politiske støtte til udvikling af bølgekraften, siger direktør Michael Henriksen.

- Vi håber på mulige aktioner fra ministeren, som kan sikre, at vi fortsat kan udvikle fremtidens bølgeenergi-teknologi i Danmark, siger han.

Wavepistons nødråb får opbakning fra Thisteds borgmester, Lene Kjelgaard (K), som også er formand for DanWEC, det danske center for bølgeenergi i Hanstholm.

- Vi oplever også en manglende national opbakning til bølgeenergien. Det skal der rettes op på, hvis vi skal bevare vores bølgecenter i Hanstholm, siger hun.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.