Ny undersøgelse: Her skal der hjælp til at kvitte smøgerne og snørre løbeskoene

Region Midtjylland har kortlagt sundheden helt ned på sogneniveau. Det kan kommunerne bruge til at målrette indsats.

Har du bopæl i et sogn med høj personlig indkomst og lang uddannelse er du mere tilbøjelig til at lufte løbeskoene (Foto: CLAUS BJØRN LARSEN © Scanpix)

Der er især langt mellem løbesko og gulerødder i de områder, hvor indkomsterne er lave og uddannelserne korte.

Det viser en ny undersøgelse ”Hvordan har du det? 2017”, som Region Midtjylland har lavet.

Den viser, at områder med kort uddannelse, lav personlig indkomst og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet er forbundet med negative følger. I de områder er der flere rygere, flere overvægtige og der er et højere stressniveau samtidig med, at der er flere, som har nedsat arbejdsevne på grund af deres helbred.

Men den ringe sundhed i et område kan også have en selvforstærkende effekt, så folk bliver mere usunde af at bo der. Det forklarer Finn Breinholt Larsen fra Region Midtjyllands forskningsenhed Defactum.

- Hvis der bor mange med lave indkomster i et område, smitter det for eksempel af på butiksudvalget. Det betyder måske, at det er sværere at købe sund kost, og der er mere takeaway eller fast food, siger Finn Breinholt Larsen.

Han understreger dog, at det ikke kun er ghetto-områder, der er tale om.

- Det er det også, men det kan også være landsogne. Så de fleste kommuner har nogle af de områder inden for sin kommunegrænse, siger Finn Breinholt Larsen.

Skal hjælpe kommunerne

Tallene skal ses som et redskab til at hjælpe der, hvor der er mest brug for det. Derfor håber Finn Breinholt Larsen, at kommunerne bruger tallene til at prioritere, hvor der er brug for at sætte ind med ekstra indsatser.

- Det kan være nogle ting, som skaber bedre mental sundhed i et område. Eller kommunerne kan bruge det til at fremme den fysiske aktivitet i et område ved at lave nogle flere gang- og cykelstier. Så det handler om at give oplysninger til kommunerne, som de kan bruge, når de prioriterer deres sundhedsindsatser, siger Finn Breinholt Larsen.

I Viborg Kommune ser de frem til at grave sig ned i tallene og bruge dem.

- For mig bliver det meget interessant, at man på lidt mere detailstyring kan se, hvor folk har nogle udfordringer. Det kan vi bruge, i og med vi begynder at lave sundhedscentre rundt om i kommunen. Der har vi en opgave at kunne løfte, siger Åse Høeg (V), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Viborg Kommune.

Sundheden på sogneniveau

I områder, hvor der bor mange med kort uddannelse, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og lav personlig indkomst, er der større sundhedsudfordringer, viser en ny undersøgelse. I område 1 er sundheden bedst, og i område 5 er den ringest. (Foto: Grafik: Region Midtjylland)

Her halter sundheden bagefter

  • Daglig rygning (område 1: 11% - område 5: 20%)

  • Fysisk inaktivitet (område 1: 16% - område 5: 23%)

  • Usundt kostmønster (område 1: 9% – område 5: 19%)

  • Svær ensomhed (område 1: 5% – område 5: 13%)

  • Nedsat arbejdsevne (25-64 år) (område 1: 11% - område 5: 24%)

  • Fire eller flere kroniske sygdomme (område 1: 7% - område 5: 14%)

  • Højt stressniveau (område 1: 27% - område 5: 41%)

  • Depression (område 1: 4% - område 5: 9%)

  • Kilde: Undersøgelsen ”HVORDAN HAR DU DET? 2017” fra Defactum, Region Midt

Facebook
Twitter