Ny uvildig rapport: Det virker at pumpe Cheminova-gift væk fra Limfjorden

Cheminova pumper grundvand op for at hindre forurening fra fabrikken i at nå fjorden. Det virker, viser rapport.

ARKIVFOTO. Forureningen på Cheminovas grund ved Thyborøn stammer fra produktion af sprøjtemidler og andre giftstoffer fra 1960’erne og frem til i dag. (Foto: © Morten Stricker, Scanpix)

Cheminovas grund på Harboøre Tange er forurenet efter flere års produktion af sprøjtegifte. Forureningen truer med at sive ud i Nissum Bredning i Limfjorden. Derfor har Cheminova siden 1980’erne haft en indsats, hvor virksomheden løbende pumper grundvand op til rensning, før det siver ud i fjorden.

Og det virker, viser en ny, uvildig rapport.

Det er Region Midtjylland, som med støtte fra Miljøstyrelsen har fået undersøgt, om forurening fra Cheminovas nuværende og gamle fabriksgrunde påvirker vandkvaliteten i Nissum Bredning.

- Det har vist sig, at der siver en lille smule forurenet grundvand ud i fjorden. Men når vi måler på vandkvaliteten i Limfjorden, kan vi se, at kriterierne for vandkvalitet ikke er overskredet, forklarer kontorchef Morten Bondgaard fra Regional Udvikling i Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Selv om resultatet er betryggende, er det ikke godt nok, at der overhovedet siver forurening ud, mener formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, Jørgen Nørby (V):

- Det er jo ikke ønskværdigt, at der siver noget som helst ud, og det viser jo også, at problemet er ikke løst derude, og det her skal følges nøje hele tiden, siger han.

Undersøgelsen viser også, at det er meget nødvendigt, at der fortsat bliver foretaget oppumpning af grundvandet på Cheminovas fabriksgrunde, mener Morten Bondgaard.

- Hvis man ikke laver afværgepumpning, som man gør i dag, vil der efter noget tid begynde at ske en udsivning af forurenet grundvand til fjorden, siger han.

Til næste år skal regionerne forhandle oprensning af giftgrunde med staten - og der kan rapporten gå hen og blive en løftestang, mener Jørgen Nørby.

- Nu ligger der en meget grundig rapport, som viser, at vi har et problem derude. Og jeg tror, alle er enige om, at vi hverken ønsker stofferne ud i Limfjorden eller Vesterhavet, men det her går jo ikke væk af sig selv. Så jeg har en forventning, om at Folketinget vil finde de nødvendige midler, til at vi i fællesskab kan få løst den opgave, vi har derude.

Undersøgelsen af Cheminovas indsats er lavet i perioden januar 2016 til december 2017.

Opdateret med uddybende citater fra Morten Bondgaard og Jørgen Nørby.