Nye søer er på vej for at hjælpe klimaet

Tørvejord sættes under vand for at begrænse udslip af CO2. Det største projekt er i Hundborg Mose i Thy.

Udsigt over Hundborg Mose i Thy, som den ser ud i dag. Hvis projektet bliver til noget, vil der blive skabt en ny sø på halvanden kvadratkilometer. (Foto: Helge Røjle - DR)

Masser af søer og moser i Danmark er de senere år blevet genoprettet i vandmiljøets navn for at fjerne kvælstof. Nu skal der også genoprettes vådområder for klimaets skyld.

Naturstyrelsen vil sætte tørvejord under vand for at spare på CO2-regnskabet, og foreløbigt er der udpeget syv projekter.

Når der kommer vand på arealet, kan der ikke komme ilt til kulstoffet i tørvelaget.

- Dermed får man nedbragt forbrændingen af det og begrænset udslippet af CO2, fortæller projektleder Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen i Thy.

Mose i Thy er det største projekt

Det største projekt på 250 hektar er i Hundborg Mose i Thy. Her vil der blive skabt en ny sø på halvanden kvadratkilometer, hvis projektet bliver til noget.

Lodsejerne kan få en kompensation på omkring 5000 kroner om året pr. hektar, hvis de går med i projektet ved Hundborg Mose i Thy. (Foto: Helge Røjle - DR)

Lige nu er Naturstyrelsen i gang med at forhandle med områdets 47 lodsejere. Projektet er frivilligt for lodsejerne.

- Derfor er det vores forhandlinger med hver enkelt lodsejer, som er afgørende for, om projektet i Hundborg Mose bliver til noget, siger projektleder Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen i Thy.

Lodsejerne kan få en kompensation på omkring 5.000 kroner om året pr. hektar, hvis de går med i projektet, og de beholder jorden i det fremtidige vådområde.

Landmænd er positive - men betænkelige

Stemningen er for så vidt positiv, for det giver god mening i forhold til miljøet, siger Mogens Yde Christensen, som er formand for pumpelaget i Hundborg Mose.

- Formålet er jo at bidrage til, at Danmark kan opfylde vores forpligtelser til at begrænse udslippet af CO2, siger han.

Men formanden for pumpelaget understreger samtidigt, at der er landmænd i området, som er betænkelige ved, hvad projektet eventuelt kan betyde af fremtidige restriktioner på deres jord ude omkring mosen.

Foreløbigt syv steder i landet er der gang i forundersøgelser til projekter under den nye, såkaldte lavbundsordning. Det er en tilskudsordning til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde, som er vedtaget i Folketinget.

Det er alle projekter, hvor tørvejord sættes under vand. Dermed begrænses udslippet af CO2.

  • De syv projekter, som foreløbig har fået penge til forundersøgelser under Lavbundsordningen, ligger ved Hundborg Mose, Hellede Sø (Jammerbugt Kommune), Gammelgård Sø (Naturstyrelsen Søhøjlandet), Kongsmade (Sønderborg Kommune), Søndersø (Tønder Kommune), Runkenbjerg og Urup Søndrebæk (begge Naturstyrelsen Trekantområdet).

  • Projekterne under Lavbundsordningen vil samtidig gavne både vandmiljøet og biodiversitet, men hovedformålet er altså at hjælpe klimaet.

  • Kilde: Naturstyrelsen.

FacebookTwitter