Nyt Folketing skal fordele historiske milliarder til Forsvaret - men soldaterne mangler

Nye kolleger er højere på de ansattes ønskeliste end udstyr, når de nye folketingspolitikere skal udmønte ekstra penge til Forsvaret.

Ronni Pedersen er fællestillidsrepræsentant på Flyvestation Aalborg, og han kalder højere løn til både faglærte og ufaglærte "en nødvendighed". (Foto: © PRIVAT)

En af de opgaver, der venter for de nyvalgte politikere, er styrkelsen af Forsvaret.

Et flertal i det tidligere Folketinget har afsat milliarder af kroner til Danmarks forsvar. De første syv milliarder går til udstyr og beredskabet i forbindelse med krigen i Ukraine.

Men på kaserner landet over er kikkertsigtet rettet et helt andet sted hen. Der er nemlig slet ikke personale nok til at betjene og vedligeholde materiellet.

15-18 procent af stillingerne i Forsvaret er ubesatte, vurderer fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel (CS).

- Det er den allerstørste udfordring, og jeg tror godt, politikerne er klar over det, siger Jesper Korsgaard Hansen, der er formand for CS.

Hvis ikke en del af de mange milliarder går til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, risikerer vi at være lige vidt, er vurderingen fra fagforeningen.

- Når jeg er ude og tale med mine medlemmer, Forsvarets ansatte, så er de ikke tilfredse med deres hverdag. Der er rigtig meget at lave. De synes ikke, de har tid til deres familier, forklarer Jesper Korsgaard Hansen.

Nyuddannede forsvinder for hurtigt

På kasernen i Holstebro løber de tør for soldater, hurtigere end de kan nå at producere dem.

Problemet er selvforstærkende, og det bliver endnu sværere at uddanne nye, forklarer oberstløjtnant Thomas Schmidt fra uddannelsebataljonen V/JDR.

- For så skal de soldater, vi har, løbe dobbelt så stærkt, som de plejer, siger han.

Det er især konstabler, de spejder forgæves efter i Skive.

- Vi mangler et par hundreder mand. I hvert fald. Kontraktforhold og løn er for ringe, vurderer fællestillidsmand Jens Christian Pedersen.

En løn, man skal 'skamme sig over'

Travlhed og en løn på 22.200 om måneden skræmmer ansøgere væk, og får soldater til at lægge uniformen. Forholdene står ganske enkelt ikke mål med det, man kræver af Forsvarets ansatte, mener fællestillidsmanden.

- Man forventer, at vi tager ud i krig og krigsområder i hele verden, hvor den ultimative pris er, at du må give dit liv. Det mener man så, er 22.200 kroner plus 1.800 i tillæg værd. Jeg synes simpelthen, man skulle skamme sig, siger han.

I Holstebro mangler der især ansatte til at fylde officersuniformer ud.

- Der er jo ingen tvivl om, at mere i løn altid er attraktivt for folk. Så det vil givetvis også have en effekt. Der hvor jeg oplever, at det er svært, det er i virkeligheden på den lidt længere bane. At fastholde vores soldater, siger regimentschef Anders Poulsen.

På Flyvestation Aalborg mangler de 11 flyteknikere - og her ville en bedre løn hjælpe flere ind i jobbet, mener fællestillidsrepræsentant Ronni Pedersen. (Foto: © PRIVAT)

På Flyvestation Aalborg burde der være 51 mand tilknyttet hangaren, hvor de arbejder med de store Hercules-fly. Men lige nu mangler der 11 kolleger.

Stillingerne er blevet mere uddannelseskrævende, fordi Forsvaret har skruet op for teknologien, påpeger fællestillidsrepræsentant Ronni Pedersen.

- Så hvis folk skal lægge den energi i al den uddannelse, der skal til for at lave de her opgaver, så skal lønnen også passe dertil. Og det gør den ikke, som den er i dag, siger han.

Derfor er kollegerne ikke klar på flere opgaver, medmindre antallet af flymekanikere følger med.

Chefen på stedet er enig i, at der mangler en hjælpende hånd.

- Det er man nødt til, hvis man vil sikre sig, at arbejdspladsen er attraktiv, og at folk befinder sig godt, siger oberst Lars Christian Hedemark.