Nyt studie: Højere risiko for at dø ved akut indlæggelse i weekenden

Færre læger på vagt og anderledes organisering af arbejdet i weekenden kan have en betydning, viser ph.d.-studie.

Et nyt ph.d-studie fra Aarhus Universitet har undersøgt, om weekenden gør en forskel for patientsikkerheden på akutafdelinger. (Foto: © Lars Helsinghof Bæk, Scanpix)

Det gør en forskel, om du bliver indlagt akut på hospitalet på en hverdag eller i weekenden. Kritisk syge patienter har nemlig en større risiko for at dø inden for 30 dage efter indlæggelsen end patienter, der bliver indlagt på hverdage.

Så kontant er konklusionen i et netop færdiggjort ph.d-studie, som forskningsassistent Iben Duvald fra akutafdelingen på Regionshospitalet i Viborg har lavet. Forskeren har set nærmere på 35.000 indlæggelser på akutafdelingen i Viborg i 2014 og 2015.

- Jeg er overrasket over dødeligheden. Mange har sagt 'der er ingen weekendeffekt', og det er som om, at der er blevet lagt låg på, at der er forskel på hverdag og weekend. Jeg vil med min forskning vise, at der er en forskel, og det skal tages seriøst, siger Iben Duvald.

Hendes studie af akutindlæggelser i Viborg viser, at weekendpatienter er mere syge, er indlagt i længere tid og oftere bliver overført til intensiv afdeling sammenlignet med patienter, der bliver indlagt på en hverdag.

Akutpatienter får en farve alt efter, hvor hurtigt de bør ses af en læge. Orange og rød er mest kritisk. Blandt de undersøgte 35.000 akutte patienter var 5-6 procent i disse to kategorier.

Her viser Iben Duvalds studie, at i eksempelvis gruppen af de næstmest syge stiger dødeligheden inden for en periode på 30 dage efter indlæggelsen fra 8 procent efter hverdagsindlæggelser til 20 procent efter weekendindlæggelser.

Ph.d-studiet peger også på, at bemandingen i weekender kan have en betydning. Hvilket også tidligere nationale undersøgelser har konkluderet.

- Akutafdelingerne blev først oprettet 1. januar 2014. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for akutafdelingernes organisering har været få og ikke ret specifikke. Derfor kan bemanding og organisering variere meget mellem hverdag og weekend, fortæller Iben Duvald.

I Viborg var der i 2014-2015 typisk tre til fire overlæger på vagt på hverdage, men kun en enkelt i weekender. Han havde til gengæld mere travlt, og derfor handlede det ofte om en prioritering af hvilke patienter, der skulle ses hurtigt af en overlæge, og hvilke der først blev tilset af yngre læger.

- Man har koncentreret sig om at lave en rigtig god organisation i hverdage fra klokken 7 til 15. Så halter det lidt resten af tiden, siger Iben Duvald, som også peger på, at dengang var mere end 50 procent af lægerne på weekendvagt vikarer.

- Det er ikke fair, at patienter indlagt i weekenden oplever en hel anden organisation end indlagte i hverdagene, mener Iben Duvald.

Lægefaglig direktør: Flere speciallæger på vagt i weekender

På Regionshospitalet Viborg er der siden studiets undersøgelser for tre til fire år siden ændret på bemandingen. Blandt andet er der nu speciallæger på vagt døgnet rundt i weekenden på andre afdelinger, så yngre læger og vikarer kan tilkalde den rette speciallæge til akutafdelingen, alt efter hvad patienterne fejler.

Det fortæller Michael Braüner Schmidt, der er lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Midt, som hospitalet i Viborg hører under.

- Jeg mener ikke, at patienter eller pårørende skal være bekymrede over forskellen på hverdag og weekend. Der er sket en markant udvikling inden for akutområdet siden, siger han.

Michael Bräuner Schmidt nævner også, at Sundhedsstyrelsen for nylig har besluttet at oprette et lægeligt speciale i akutmedicin, så der fremover bliver uddannet speciallæger direkte til akutafdelingerne.

Han kalder Iben Duvalds undersøgelse for rigtig vigtig viden.

- Vores klare mål er at sikre, at patienterne får den bedste vejledning og behandling. Så vi vil på baggrund af studiet overveje, om der er behov for flere tiltag.

Iben Duvald præsenterede i går resultaterne af sin forskning på en konference i Aarhus om organisering af akutafdelinger.

Akutafdelingen i Viborg modtager akutte patienter fra Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner.