Økologiske svin bliver sendt i skoven

Skovsvin kan vi ikke lide, men svin i skoven kan være godt for både dyrene og miljøet.

Begrebet "skovsvin" får nu en ny og positiv betydning, for hvis man sætter svin ud på arealer med energipil eller poppel, så kan man forbedre både dyrevelfærden og miljøet.

De erfaringer skal nu undersøges nærmere i et nyt forskningsprojekt ledet af forskere fra Aarhus Universitets afdeling i Foulum.

Svin er skovdyr

Ideen bag projektet er såre naturlig. Grise er i virkeligheden skovdyr, så de trives bedst under træer.

- Svinene får mulighed for at søge skygge om sommeren og læ om vinteren. Desuden giver træerne naturlig beskæftigelse til både søer og smågrise, siger seniorforsker Anne Grete Kongsted fra Aarhus Universitets afdeling i Foulum.

Det er økologiske søer og deres smågrise, som projektet handler om. I dag sættes de ud på græsmarker, men hvis de i stedet sættes ud på arealer med energipil eller poppel, får de det bedre, og samtidig producere CO2-neutral biomasse til gavn for klimaet.

- Vi producerer altså både svinekød og energi på samme areal, siger Anne Grete Kongsted.

Skovsvin giver ekstragevinst

En ekstra gevinst ved skovsvinene er, at træerne kan begrænse forureningen med næringsstoffer fra svineproduktionen.

Det tre et halvt årige projekt er bevilget 8,9 mio. kroner fra Fødevareministeriets Grøn Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Deltagere i projektet er Aarhus Universitet (projektleder), Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Videncentret for Landbrug, Videncenter for Svineproduktion, Økologisk Landsforening og to økologiske svineproducenter.