Ombudsmanden: Jeg kan ikke hjælpe 79-årige Bodil

Procedurefejl stopper Bodil Vestergårds klage til ombudsmanden, efter Ringkøbing-Skjern Kommune sparede hendes hjemmehjælp væk.

Bodil Vestergaard og Kenzo har ikke udsigt til at få rengøringshjælp fra kommunen, selvom hun har en lægeerklæring på, at hun ikke selv kan gøre rent.

Folketingets Ombudsmand afviser at gå ind i en meget omtalt klagesag om hjemmehjælp i Ringkøbing. Ombudsmanden må simpelthen ikke.

Dermed bliver der formentlig aldrig taget stilling til om, det var korrekt, at Bodil Vestergaard fra Ringkøbing fik frataget sin rengøringshjælp.

- Det er jeg meget ulykkelig over, for jeg kan ikke selv, siger Bodil Vestergaard.

Hun har nedsunken rygsøjle og kan derfor ikke bukke sig for at klare rengøringen selv. Med hjælp fra Ældresagen klagede hun i maj til Folketingets Ombudsmand.

Men Ombudsmanden må kun gå ind i sagen, hvis alle andre klagemuligheder er udnyttet, forklarer vicedirektør Kaj Larsen hos Folketingets Ombudsmand.

Det er ikke sket. Bodil Vestergaard overholdt nemlig ikke klagefristen på fire uger til Ankestyrelsen. Fordi Ankestyrelsen ikke har behandlet sagen, må Ombudsmanden heller ikke gå ind sagen.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, siger jurist i Ældre Sagen Ingrid Stokholm Lauridsen.

Selvom kommunen har foretaget en individuel vurdering, mener Ældre Sagen stadig, de har en sag.

Sidste år ændrede Ringkøbing-Skjern Kommune sine kriterier for tildeling af praktisk hjælp i hjemmet.

I et brev til alle, der har hjemmehjælp, forklarede kommunen ændringen med, at man fremover kun ville være berettiget til praktisk hjælp, hvis man enten var "svært dement, blind eller lam i næsten hele kroppen".

I marts anerkendte formanden for social- og sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune Karsten Sørensen (S), at det var en forringelse af servicen.

- Vi har været nødt til at sænke vores serviceniveau, og det har noget med kroner og ører at gøre. Det er en forringelse, og det står vi også ved. Men vi kan kun bruge pengene én gang, siger han.

Bodil Vestergaard havde gennem otte år fået praktisk hjælp til rengøring én gang hver 14. dag, men kommunens visitator vurderede, at hun selv kunne klare arbejdet.

Sophie Løhde kalder det ulovligt, hvis man kun kan få hjemmehjælp som blind, svært dement eller næsten lam. (Foto: Claus bech © Scanpix)

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) har også slået fast, at det er ulovligt, at kommunen tog hjemmehjælpen fra Bodil Vestergaard.

- Den enkelte borger har ret til en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp, uanset diagnose eller handicap, sagde hun i folketingssalen og uddybede:

- Derfor er det heller ikke lovligt per automatik bare at sige, at så kan kun demente, blinde og lamme borgere få hjælp.

Det var folketingsmedlem Dennis Flydtkjær fra Dansk Folkeparti, der rejste sagen over for ministeren på baggrund af DR Midt & Vests historier om Bodil Vestergaard.

Det fik dog ikke kommunen til at rette ind.

- Vi mener klart, at vi ikke er gået over stregen, så jeg mener vi har en god sag. Men hvis ombudsmanden siger noget andet, så skal vi jo rette til, siger Karsten Sørensen (S).

Karsten Sørensen (A), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, mener ikke, at kommunen overtræder loven.

For eksempel vurderede visitatoren, at Bodil Vestergaard er i stand til at vaske gulv, hvis hun bruger en mobbe med teleskopstang og en spand med vridesystem.

Bodil Vestergaard har ellers lægeerklæring på, at hun netop ikke er i stand til at vaske gulv og gøre rent på badeværelset.

Ældre Sagens jurist Ingrid Stokholm Lauridsen mener stadig ikke, at det rehabiliteringsmøde, der fandt sted hjemme hos Bodil Vestergaard med kommunens visitator, har givet tilstrækkeligt grundlag for at fjerne hjemmehjælpen.

I stedet skulle visitor have indledt et længere rehabiliteringsforløb.

- Så kunne man konstatere om, Bodil er i stand til for eksempel at vaske gulv med en teleskopstang og andre remedier. Hvis det virkelig er tilfældet, kunne de bagefter fjerne hjælpen, mener Ingrid Stokholm Lauridsen.

Selvom Ombudsmanden ikke går ind i en konkret vurdering af sagen, ønsker Ombudsmanden alligevel at se formuleringen af kommunens kvalitetsstandard, når den er blevet omformuleret. I deres dialog kom det frem, at beskeden til borgerne om hvem der kan få hjælp ikke er en korrekt måde at beskrive den mere tekniske definition, nemlig at folk med "svære eller totale fysiske eller psykiske begrænsninger" kan få hjemmehjælp.

Ombudsmanden følger op, når kommunen har en mere præcis måde at forklare borgerne den definition end at det skal oversættes til: "svært dement, blind eller lam i næsten hele kroppen".

I dag får Bodil Vestergaard gjort rent én gang om måneden af sin datter.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ringkøbing-Skjern Kommune til den seneste udvikling i sagen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk