Oregano får køer til at prutte mindre

Oregano er ikke bare godt i pastasovsen. Krydderiet kan sandsynligvis få køer til at prutte og bøvse mindre, og det er til gavn for klimaet.

Køerne kan måske se frem til at få oregano i maden, hvis forsøg viser, at det begrænser prutter og bøvser. (Foto: Landbo Thy)

Vi krydrer vores pastasovs, pizza og kartofler med oregano. Men nu skal køerne måske også til at have oregano i foderet.

Forsøg i laboratorier viser, at krydderiet er særdeles effektiv til at begrænse den metan, som køerne bøvser og prutter ud i atmosfæren. Et fireårigt forskningsprojekt skal nu afsløre, om det også virker inde i køernes maver.

Det er forskere fra Danmarks Kvægforskningscenter i Foulum, der står bag undersøgelserne.

- Vi håber, at vi kan begrænse køernes udslip af metan, hvis de fodres med oregano, siger seniorforsker Peter Lund.

Oregano kan være håndsrækning til klimaet

Metan er en kraftig klimagas, som står for 16 procent af den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten, så hvis oregano i malkekoens vom kan reducere dyrets trang til at bøvse og prutte, er det en håndsrækning til klimaet, da metan er en langt kraftigere klimagas en CO2.

Ifølge udkastet til EU´s luftdirektiv skal det samlede danske udslip af metan reduceres med 24 procent i 2030 i forhold til 2005. Kvæget er en af de vigtigste kilder til metanudslip i Danmark.

Dansk produktion af oregano

- Hvis oreganoen virker, vil der også være forretningsmæssige muligheder i en dansk produktion af oregano som tilskudsfoder til kvæg, siger seniorforsk Peter Lund.

Det er de æteriske olier i oreganoen, som hæmmer de bakterier, der producer metan i koens vom.

- Det har vist sig, at oregano dyrket i Danmark indeholder en større mængde af de virksomme stoffer end oregano fra Sydeuropa, siger Peter Lund.

Kan oregano få mennesker til at prutte mindre?

Når oregano tilsyneladende kan få køer til at bøvse og prutte mindre, hvad så med os mennesker, der også producerer metan i vores maver?

Seniorforsker Peter Lund fra Danmarks Kvægforskningscenter i Foulum siger, at lidt oregano i maden også burde virke på den luft, vi mennesker udsender.

- Mennesker er ikke den store kilde til metanudslip, men virkningsmekanismerne burde i princippet være de samme, siger seniorforsker Peter Lund.

FacebookTwitter