Patienter uden sprog bruger billeder og tegninger i stedet for ord

Intensivafdelingen på Viborg Sygehus snakker med patienter gennem billeder og tegninger.

Ved hjælp af billeder og tegninger kan personalet finde ud af, hvordan patienter uden sprog har det. (Foto: Agata Lenczewska-Madsen © Hospitalsenhed Midt)

Ofte har intensivpatienter ikke noget sprog. Det giver store frustrationer hos både patienter, pårørende og personale, når de ikke kan give udtryk for deres ønsker og behov. Derfor har de på Viborg Sygehus startet et nyt projekt, der skal gøre kommunikationen mellem patienter og personale lettere.

- Tidligere har vi skulle gætte os frem til, hvad der er galt, hvis patienten har virket urolig, bange eller ked af det. Nu kan vi spørge ind til, hvorfor de er bekymrede, siger Christine Dragsbæk, der er afdelingssygeplejerske på intensivafdelingen i Viborg.

Afdelingen er med i projektet ”Teknologi i Praksis”, der med brug af billedtavler og tablets har fundet en måde at tale med intensivpatienterne på.

Bruger kroppen til kommunikation

Patienterne på intensiv afdeling i Viborg er ofte meget svage i en periode. Der er også nogle hjælpemidler til disse patienter.

- Der er også en plade, hvor patienten kan kigge på et bestemt sted med øjnene, hvis de ikke kan pege. Nogle patienter kan også vippe med en fod som svar, fortæller Christine Dragsbæk.

Det kan være mange forskellige ting, som patienten vil fortælle personalet. De kan bede om vand, bede om at blive vendt i sengen eller spørge ind til deres sygdom og deres bekymringer.

Flere vågne respirator-patienter

Der er kommet et større behov for hjælpemidler til kommunikation med patienter.

- I gamle dage sov patienterne, når de var i respirator, så der havde vi ikke de samme udfordringer. Nu er patienterne vågne, og de kan ligge i mange uger, og der kan være mange ting, de gerne vil tale om, fortæller Christine Dragsbæk.

Intensivafdelingen i Viborg startede på projektet 5. november. Det er støttet af Trygfonden, og i alt deltager fem hospitalsafsnit fra Region Midtjylland.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk