Politiet slår fast: Der er ikke fulgt mere kriminalitet i kølvandet på omdiskuteret udrejsecenter

Der blev indgivet 693 anmeldelser i lokalområdet i de fem år, før Udrejsecenter Kærshovedgård blev etableret. I de fem år efter kom der 17 færre.

Beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård har pligt til at bo på centeret og må kun overnatte andre steder efter tilladelse fra Udlændingestyrelsen. Men i dagtimerne må de gerne forlade centeret. (ARKIVFOTO) (Foto: © Andrew Kelly, REUTERS)

Selvom Udrejsecenter Kærshovedgård blev etableret ved Bording for fem år siden, så er kriminaliteten i lokalområdet ikke steget.

Det er konklussionen i en ny opgørelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Opgørelsen omfatter anmeldelser af alle overtrædelser af straffeloven, loven om euforiserende stoffer, våbenloven og knivloven i en radius af seks kilometer fra Kærshovedgård fra 2011 og frem til nu.

- Det er dejlig læsning. Jeg er faktisk overrasket, siger Lars Laustsen, som er formand for Bording Erhvervsforening

I de fem år før Kærshovedgård blev etableret i 2016, blev der i alt indgivet 693 politianmeldelser. I de fem år efter etableringen blev der indgivet 676 - altså 17 færre.

Markant færre indbrud i villaer

- Der er nogenlunde den samme kriminalitet, som der har været hele tiden, og da Bording er et lavfrekvent område, har vi ikke modtaget flere anmeldelser om strafbare forhold i den periode, Udrejsecenter Kærshovedgård har været der, end før centeret kom, siger chefpolitiinspektør Claus Hilborg fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Kriminaliteten ligger altså på samme niveau som før - med et lille fald.

- Det er også det, vi har set i det hele taget i kriminaliteten i Danmark - det er faldet i de her år, forklarer Claus Hilborg.

Markant er for eksempel udviklingen i antallet af anmeldelser om indbrud i villaer.

I de fem år før Kærshovedgård blev etableret, blev der indgivet 122 anmeldelser. I de fem år efter var tallet 61 - altså nøjagtig en halvering.

- Borgerne bliver ikke udsat for mere kriminalitet på grund af Kærshovedgård, altså får ikke flere indbrud i deres huse, bliver ikke udsat for vold eller sædelighedssager i et omfang, som vi kan tilskrive, ville have været anderledes, hvis Kærshovedgård ikke havde været der, fortæller chefpolitiinspektøren.

  • Udrejsecentrene er åbne centre med døgnbemanding, videoovervågning og adgangskontrol. ARKIVFOTO (Foto: © Andrew Kelly, REUTERS)
  • Beboerne er ikke frihedsberøvede og kan derfor frit komme og gå på centret i særlige tidsrum. ARKIVFOTO (Foto: © Andrew Kelly, REUTERS)
  • Det er Kriminalforsorgen, som driver Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Tidligere var centeret et fængsel.
1 / 3

Flere tyverier i de lokale butikker

En undtagelse er antallet af anmeldelser for butikstyveri. Her er en stigning fra tre i årene, før udrejsecentret blev etableret, til 54 i årene efter.

- Der har været en signifikant stigning i butikstyverierne, nok mest i de tidligere år efter etableringen. Der har været flere butikstyverier, end hvis Kærshovedgård ikke havde ligget der, må man formode, vurderer Claus Hilborg.

Formanden for Bording Erhvervsforening Lars Laustsen har også bemærket stigningen i anmeldelser for butikstyveri.

- Det trækker fornøjelsen i den anden retning. For det er jo vores butikker og byens butikker, der bliver stjålet fra, siger han.

I år har der dog indtil videre været relativt få anmeldelser om butikstyveri: Fire indtil midten af august.

- Det er dejligt, at det går nedad, men det er jo stadig for højt. Det burde jo være 'nul'. Men fire er da bedre end året før, hvor der var 15, bemærker Lars Laustsen.

Flere utrygge borgere kontakter politiet

Selvom antallet af politianmeldelser i en omkreds af seks kilometer fra Kærshovedgård altså ikke er steget, så får politiet rigtig mange andre henvendelser fra borgere, som føler sig utrygge, fordi de oplever noget mistænkeligt.

- Det kan være to mænd, der står inde i en skov, og man synes, det ser lidt aparte ud. Eller at de sidder i en bil og udveksler et eller andet, hvor man tænker, at det nok er noget narkosalg, konstaterer chefpolitiinspektør Claus Hilborg.

Han oplever, at politiet reelt får flere borgerhenvendelser, end der ville være, hvis ikke Kærshovedgård var der.

- Det er helt klart derfor, at vi får de henvendelser, siger Claus Hilborg.

Fald i kriminalitet ser ud til at fortsætte

De nyeste tal fra i år over det samlede antal politianmeldelser tyder på, at den faldende tendens fortsætter: 52 er det blevet til indtil midten af august.

- Det holder sig på et lavt niveau. Det har altid været et område med lav kriminalitet, og det tyder på, at det fortsat vil være, siger han.

Antal anmeldelser toppede i 2012 med 188 - altså fire år før udrejsecentret blev etableret.

Den nye opgørelse fra politiet svarer til resutatet af en tidligere undersøgelse fra 2018.