Popler gør Bertels grise gladere - snart planter flere landmænd træer på markerne

Miljø- og Fødevareministeriet giver knap 12 millioner kroner til mere skov i dansk landbrug.

Grisene går og grynter under mægtige poppeltræer på Bertel Hestbjergs landbrug i Vestjylland.

De roder med trynen ved rødderne, gnubber sig op ad stammerne og finder skygge for solen under trækronerne.

Skovlandbrug, hvor eksempelvis grise lever mellem træernes stammer, vinder nemlig frem.

- Det bryder det visuelle billede af en stor mark med en masse grisehytter. Og så har vi fået en masse agerhøns tilbage, og det samler en masse kulstof. Så på mange måder pynter det, siger Bertel Hestbjerg.

På Bertel Hestbjergs marker nær Idom vest for Holstebro har han plantet 60.000 træer til de økologiske svin, så de blandt andet kan søge skygge, når temperaturen stiger.

- Vi har ikke gjort det for at tjene penge på at dyrke træer. Vi har gjort det for at øge velfærden ved vores grise, sige Bertel Hestbjerg.

Kurs mod et grønnere landbrug

Skovlandbrug kan være en del af svaret på, hvordan landbruget kan opnå højere dyrevelfærd, tiltrække flere vilde dyr på markerne og efterlade et mindre klimaftryk.

Med en bevilling på 11,7 millioner kroner fra Miljø- og Fødevareministeriet, vil Økologisk Landsforening nu sætte ekstra fart i udviklingen og skubbe fødevareproduktionen i en grønnere retning.

- Det handler egentlig bare om, at landmanden planter nogle træer og buske på sine marker. Enten sammen med planteavl eller sammen med nogle husdyr, fortæller projektleder Mette Kronborg fra Økologisk Landsforening.

Hun forklarer, at træerne binder kulstof, at det giver en højere naturværdi, mere biodiversitet og at udvaskningen af kvælstof formentlig vil minimeres. Samtidig giver det mere dyrevelfærd med læ og skygge til dyrene.

- Overordnet får vi et mere robust landbrugssystem. I et klima, som fremadrettet måske bliver mere ekstremt, forventer vi at se rigtig mange positiv effekter. Også i en dansk sammenhæng, siger Mette Kronborg.

Samlet lyder budgettet for at oprette flere skovlandbrug på 16 millioner kroner. Skovlandbrug har der ellers ikke været tradition for i Danmark.

Beate Strandberg er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og hun forklarer, at der er gode erfaringer med skovlandbrug fra troperne og Sydeuropa.

- Det er klart, at vi er nødt til at have en dansk vinkel på det og se, hvad det kan i vores systemer. Også under forskellige landbrugsformer, siger Beate Strandberg.

  • (Foto: © Nicolaj Bøndergaard Madsen, dr)
  • (Foto: © Nicolaj Bøndergaard Madsen, dr)
  • (Foto: © Nicolaj Bøndergaard Madsen, dr)
  • Grisene søger typisk træernes skygge, når temperaturen er på 18-20 grader (Foto: © Nicolaj Bøndergaard Madsen, dr)
1 / 4

Skal udvikle dansk landbrug

Pengene til udvikling af skovlandbrug i Danmark kommer fra GUDP - et grønt udviklings- og demonstrationsprogram under Miljø- og Fødevareministeriet - og fødevareminister Mogens Jensen (S) har store forventninger til projektet.

Danmark skal, ifølge ministeren, lægge sig i selen for at blive ved med at producere fødevarer af en høj kvalitet.

- Vi er hele tiden på jagt efter at udvikle nye fødevareprodukter, som både har høj kvalitet, men som også er mere bæredygtige. Der giver skovlandbrug mulighed for at forøge vores kapacitet og sikre fremtidens fødevarer - også til eksport, siger Mogens Jensen.

Bertel Hestbjerg er ikke i tvivl om, at det er en god idé. Heller ikke selv om det kan være lidt mere besværligt.

- På varme dage er grisene vant til at ligge mellem træerne for at sove i stedet for at gå i deres hytter. Det kan gøre dem sværere at fange. Hvor vi før kunne gøre det på en enkelt nat, kan det nu tage tre nætter, siger Bertel Hestbjerg.