Pressede sygeplejersker får kollegaer fra andre hospitaler efter strakspåbud

Hospitalsenheden Vest har fremlagt deres plan for at løse problemerne på akutafdelingen i Herning efter det strakspåbud, arbejdstilsynet gav lige inden jul.

Før jul manglede der sygeplejersker til 300-400 vagter på akutafdelingen i Herning hen over julen. (Foto: © Betina Garcia, Scanpix Denmark)

Problemerne står i kø på akutafdelingen på sygehuset i Herning i en sådan grad, at Arbejdstilsynet har udstedt et strakspåbud. Tilsynet skriver i sin vurdering, at sygeplejerskerne græder, lider af søvnløshed og begår fejl.

I kølvandet på Arbejdstilsynets strakspåbud har hospitalsledelsen i Hospitalsenheden Vest, som sygehuset i Herning er en del af, fremlagt deres plan for at løse de problemer, Arbejdstilsynet har beskrevet.

For blandt andet at løse de mange ubesatte vagter her og nu, beskriver handleplanen, at konsultationssygeplejersker fra praktiserende læger skal hjælpe med at dække vagter hos lægevagten i Herning.

Samtidig er akutklinikken i Ringkøbing lukket midlertidigt fra 17. december til 15. januar, så sygeplejersker kan indgå i vagtplanen i Herning. Og personale fra akutmodtagelsen i Holstebro er flyttet til afdelingen i Herning.

Direktør i Hospitalsenheden Vest, Poul Michaelsen, er tilfreds med planen.

- Det er nogle store problemer, vi står med på akutafdelingen, og vi kan ikke bare lige fjerne dem på kort sigt. Det, vi har lagt frem, synes jeg, er en god plan, der anviser nogle veje og initiativer, som både kan hjælpe på den korte og lange bane.

- Vi ved godt, at de ansatte i sundhedsvæsenet ikke går rundt og triller tommelfingre. Så de patienter, de ellers skulle have taget hånd om, skal håndteres andre steder. Vi vælger at gøre det alligevel, fordi vi samlet set udnytter kræfterne bedre ved at samle dem. Og vi er nødt til at handle hurtigt på det påbud, vi fik, siger han.

I påbuddet til akutafdelingen skriver Arbejdstilsynet, at de vurderer, at ”sygeplejerskernes arbejde med patienter i Akutafdelingen ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”. (Foto: © Betina Garcia, Scanpix Denmark)

Ingen fastholdelse

Hvor de kortsigtede initiativer i handleplanen allerede er sat igang, møder hospitalsledelsens løsninger på lang sigt mere modstand. De er for ukonkrete og gør intet for at fastholde medarbejderne, lyder kritikken fra Dansk Sygeplejeråd, DSR.

- Der er ingen langtidsholdbare løsninger. Hvis ikke vi passer særligt godt på dem, der er sygeplejersker på afdelingen nu, så er frygten, at hvis arbejdspresset bliver ved med at være så højt, som det er nu, at de også rejser fra akutafdelingen. Og dermed gør ondt værre, siger Anja Laursen, der er formand for DSR - Kreds Midtjylland.

Hun mener kun, at ledelsens plan er holdbar indtil 15. januar, hvor sygeplejerskerne fra akutklinikken i Ringkøbing skal tilbage til deres normale arbejdsplads igen.

- Vi er nødt til at se på, at der skal ansættes flere. Der skal være en højere normering, når aktiviteten er steget med 15 procent det seneste år, som det er påpeget i påbuddet, siger hun.

Anja Laursen anerkender, at det er svært at ansætte flere, når der mangler sygeplejersker og der ikke kommer flere penge til afdelingen.

- Men det er sådan, at ledelsen er dem, der skal sikre, at der er et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Hvis det ikke er muligt, kan de henvende sig til regionen og spørge om flere midler, sådan at der kan fastholdes og ansættes flere sygeplejersker, siger Anja Laursen.

Reel løsning eller brandslukning?

Poul Michaelsen, hvorfor har du ikke været i stand til at afværge situationen inden den opstod?

- Vi har en god opgave i hele tiden at følge med, optimere og få det bedste ud af de ressourcer, vi har. De udfordringer, vi står med, kommer af en betydelig vækst i de akutte patienter. Det er ikke noget, vi som ledelse, er herre over.

- Men det er vores pligt at tage hånd om de patienter, der kommer, så godt som vi nu kan, med de ressourcer vi har. Og der er mangel på sygeplejersker og andre sundhedsfaglige professioner, så derfor må vi organisere os så godt, som vi nu kan.

Dansk Sygeplejeråd har kritiseret jeres handleplan for ikke at have tilstrækkelige langsigtede løsninger. Er det mere brandslukning end reel løsning?

- Det er reel kortsigtet brandslukning i forhold til nogle reelle problemstillinger, som vi skal handle på, når vi får et strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

- Jeg mener også, at planen rummer en række tiltag på længere sigt. Vi peger på tværsektoriel evaluering af, om vi har de rigtige patienter på det rette sted til den rigtige tid. Vi kigger på forbedringsprojekter og Region Midtjyllands 360-graders plan - en helhedsplan, der kigger på, hvordan vi kan rekruttere og fastholde personale.

- Det er klart, at jo længere perspektiverne er, jo mindre konkrete er planerne også. Men det arbejder vi næsten på daglig basis for, at de bliver, siger Poul Michaelsen.