Produktion af økologisk honning er tredoblet efter lempet lov

Men det er stadig kun et ud af 1.000 kilo honning, der er økologisk.

Knud Søgaard har fået sine bistader i Nationalpark Thy godkendt til økologisk biavl. (Foto: Max Fleischer)

Der summer flere bier rundt, som nu kan kalde sig økologiske.

Nye og lempeligere regler, der trådte i kraft i marts, har fået antallet af registrerede økologiske bistader i Danmark til at stige fra 59 i 2016 til 272 i år.

Knud Søgaard fra Snedsted i Thy har været biavler på deltid siden 1976. Langt hen ad vejen har hans produktion været konventionel, men nu kan han kalde sin honning for økologisk.

- Som biavler bliver man lidt stolt, siger Knud Søgaard, hvis bistader er placeret i Nationalpark Thy.

- Det betyder rigtig meget, for det at arbejde med bier er noget af det fineste, man kan med sin natur, siger Knud Søgaard.

Økohonning udgør kun en promille af forbruget

Dansk Biavlerforening kalder de nye regler for et skridt i den rigtige retning. Men selv om antallet af bistader er mere end tredoblet, er der ifølge Dansk Biavlerforening stadig lang vej endnu.

- Udgangspunktet (for antallet af økologiske biavlere, red.) var ekstremt lavt. Nemlig fire-fem biavlere. Nu er der 14, siger formand for Dansk Biavlerforening Knud Graaskov.

Ifølge ham kan de 14 avlere producere fem tons honning om året, mens vi i Danmark har et forbrug på 5.000 tons.

- Det er utilstrækkeligt, og vi vil gerne levere en større produktion, hvis vi kan få lov, siger Knud Graaskov.

Ønsker loven lempet endnu mere

Med de nye regler skal 95 procent af arealet inden for en radius af tre kilometer være økologisk. Men stod det til Dansk Biavlerforening, skulle det i endnu højere grad være muligt for landets cirka 3.000 økologiske ejendomme at producere honning.

- Det vil være en win win-situation for både de økologiske landmænd og biavlerne, fordi biernes vigtigste opgaver er at bestøve afgrøder, og det vil være til stor fordel for landmændene, siger Knud Graaskov.

Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som står bag de nye regler. De forstår godt kritikken, men kalder reglerne for et kompromis mellem EU-regler og ønsker fra interesseorganisationerne.

- Det er første år, vi har regler, og derfor har vi aftalt med erhvervet, at vi kigger på reglerne igen til efteråret, siger Katrine Keldhal, der er enhedschef i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

- Både i forhold til, om det har fungeret med at søge tilladelse, men også om vi skal se på at lempe reglerne yderligere, siger hun.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forventer, at der i 2020 vil være 300 nye biavlere.

Facebook
Twitter