Børnesager samler støv i Holstebro Kommune på grund af dårligt arbejdsmiljø

Et påbud til Holstebro Kommune viser, at familier med brug for hjælp må vente ulovligt længe på at få behandlet deres sag.

Ansatte ved Holstebro Kommune risikerer at blive syge på grund af arbejdsmiljøet - samtidig med at de sidder med sager om vold, overgreb og tvangsfjernelse. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Ritzau Scanpix)

Familier, der venter over et år på at få deres sag behandlet, fordi ansatte har for store mængder opgaver, og arbejder under et konstant tidspres.

Det var hverdagen i børneteamet i Holstebro Kommune i en stor del af 2021, og førte til at Arbejdstilsynet gav et påbud i december.

Og det går ud over de familier, som venter på hjælp i de mange sager. For sagerne ligger ulovligt længe, og der er eksempler på, at familiernes situation samler støv i mere end et år. Loven foreskriver ellers, at sagerne skal være behandlet inden fire måneder.

De ansatte har i gennemsnit 33 sager liggende på bordet. Og det er uanset, om de er på deltid eller ej.

Eva Naur Jensen, der er lektor i familie- og socialret på Aarhus Universtitet, siger at det er meget alvorligt, når Arbejdstilsynet uddeler et påbud.

- Når de giver et påbud, så er det kørt alvorligt af sporet. Det er ikke noget, der bliver delt ud til højre og venstre. Når det sker, så har det været slemt i lang tid, siger hun.

Den store bunke af sager gør, at det er svært at holde styr på det hele og medarbejderne beskriver, hvordan prioriteringen klarer sig selv:

"Arbejdet udføres som brandslukning og (...) opgaverne prioriterer sig selv eksempelvis i form af, at forældre eller samarbejdspartnere, rykker for handling i sagerne.", står der.

Selvom hun ikke har det fulde billede af situationen i landets kommunale familieafdelinger, så er det ikke overraskende for hende, at der er problemer flere steder i sundhedssektoren.

- Desværre ser jeg også, at det først bliver taget alvorligt, når Arbejdstilsynet giver et påbud, siger Eva Naur Jensen.

- Generelt er det min fornemmelse, at der mangler lydhørhed fra de ansvarlige, når de ansatte kommer med et problem. De forsvarer i højere grad virksomheden end de hjælper deres ansatte.

På rådhuset i Holstebro har de længe kæmpet med dårligt arbejdsmiljø i familieafdelingen. (Foto: Claus Fisker © Ritzau Scanpix)

Kræver prioritering

I Arbejdstilsynets rapport står der, at de store problemer med arbejdsmiljøet skyldes flere ting. Afdelingen er blandt andet underbemandet som følge af ledige stillinger og sygemeldinger, og de ansatte arbejder derfor under konstant pres i alvorlige og akutte sager, der indeholder vold, overgreb og tvangsfjernelse. Og så står de ansatte alene med sagerne, og nyansatte og nyuddannede får et større ansvar, end de er klar til. Der bliver eksempelvis heller ikke taget hensyn til sygemeldinger eller nedsat tid, når sagerne skal fordeles ud, så de ansatte mister overblikket.

For Dansk Socialrådgiverforening er det bestemt ikke ukendt, at der er voldsomme problemer i Familiesektionen i Holstebro.

- Situationen er meget grel og har været det i lang tid. I over et år har vi forsøgt at råbe ledelsen op uden held, fortæller Trine Quist, der er formand i Region Nordafdelingen.

Det er slet ikke første gang, der er problemer i afdelingen. Derfor har kommunen i det seneste budgetforlig sat én million kroner af til at ansætte to ekstra medarbejdere.

Men det er ikke nok, mener Trine Quist.

- De løsninger, som kommunen har forsøgt sig med, står ikke til måls med de problemer, der er i afdelingen.

Derfor skal Holstebro Kommune investere i området.

- De bliver nødt til at opnormere, så de kan komme til bunds i de mange sager, der ligger, med familier, som har brug for hjælp, siger hun.

Hun fremhæver blandt andre Randers, Lemvig og Århus Kommuner, hvor de har investeret i sagsbehandlingen.

Både direktionen i kommunen og borgmester H.C. Østerby tager sagen meget alvorligt og siger, at han er klar til at finde flere penge og dermed flere medarbejdere, hvis det er nødvendigt.

- Vi har lige ansat to nye medarbejdere. Det er ikke sikkert, at det er nok. Men nu skal børne- og familieudvalget drøfte den her sag igen. Vi kan ikke tåle, at den her sag kører meget længere, siger borgmesteren.

Holstebro Kommune har indtil 1. august til at rette op på problemerne i påbuddet. (Foto: Claus Fisker © Ritzau Scanpix)

Langvarige udfordringer

Tilsynsrapporten beskriver over otte sider, hvordan arbejdsmiljøet var så dårligt, at det udsatte medarbejderne for en sundhedsmæssig risiko.

"Utilstrækkelig forebyggelse af problemer med stor arbejdsmængde og tidspres forøger de ansattes risiko for at få stress eller stressrelaterede sygdomme som fx angst, depression og hjertekarsygdomme", hedder det i tilsynsrapporten.

Der er en direkte vej fra det dårlige arbejdsmiljø til de lange sagsbehandlingstider og sager der udvikler sig uhensigtsmæssigt. Det viser indholdet af tilsynsrapporten.

Og det kan få alvorlige konsekvenser for børnene, fortæller Eva Naur Jensen, der er lektor i familie- og socialret på Aarhus Universitet.

- Det er sager, hvor man ved, at der er børn, der har brug for hjælp. Det behov forsvinder jo ikke i sagsbehandlingstiden. Og problemerne bliver typisk større jo længere tid, de skal vente, siger hun.

For der er tale om meget sårbare børn og unge, som altså ikke får det bedre, når deres sager ikke bliver behandlet.

- Det kan udvikle sig til, at problemerne ikke kan løses med hjælp til familien. Men istedet skal løses ved at anbringe barnet uden for hjemmet, siger Eva Naur Jensen.

Hun understreger, at det er kommunen, der ifølge serviceloven er forpligtet til at sørge for hurtig hjælp til familier.