Red blomsterne: 46 millioner kroner til kildevæld og rigkær

Kildevæld og rigkær er blandt de mest truede naturtyper i Danmark. Nu står Thisted Kommune i spidsen for en redningsaktion.

Rigkær får nu en håndsrækning fra EU og den danske stat. (Foto: Thisted Kommune)

EU og den danske stat bruger 46 millioner kroner på at redde sjældne danske blomster. Det sker i et nyt LIFE-projekt ledet af Thisted Kommune.

- Det drejer sig om at bevare kildevæld og rigkær, siger projektleder Lars Christian Adrados fra Thisted Kommune.

Rigkær og kildevæld er naturområder med meget rige plantesamfund, men mange af områderne er forsvundet eller i fare for at gro til. Derfor har EU og Naturstyrelsen givet de mange millioner kroner til projektet RigKilde-LIFE, som kører over de næste fem år.

Seks danske kommuner og Naturstyrelsen er med i projektet, og det skal ledes fra Thisted.

- Det skyldes ganske enkelt, at vi er den kommune i projektet, som har flest af de truede rigkær og kildevæld, siger Lars Christian Adrados.

Det afgørende i projektet er på frivillig basis at finde langsigtede løsninger sammen med lodsejerne.

- Vi er helt afhængige af, at lodsejerne synes, det er spændende at være med til at bevare de truede naturtyper. Ellers gror de jo bare til igen, når projektet er forbi, siger projektlederen fra Thisted Kommune.

EU's LIFE pulje til naturprojekter betaler 60 procent af de 46 millioner. Naturstyrelsen betaler godt 39 procent og Thisted Kommune knap 1 procent.

Rigkær er en naturtype, der består af moser og enge med vandmættet jordbund med mere eller mindre kalkholdigt grundvand. Ved et kildevæld forstås det sted, hvor grundvandet trænger frem på jordoverfladen. (Kilde: Wikipedia)

Facebook
Twitter