Risiko for grundvandsforurening: Notat anbefaler overdækning af minkgrave

Væske fra nedgravede mink kan allerede have nået grundvandet. Det konkluderer GEUS.

Nedsivningen fra de nedgravede mink ved henholdsvis Boutrup Sø og Kølvrå udgør en risiko for grundvandet. (Foto: Anders Davidsen © dr)

Der er risiko for, at de nedgravede mink ved Boutrup Sø og Kølvrå allerede har forurenet grundvandet.

Det konkluderer eksperter i et hastenotat, de har lavet for Miljøstyrelsen.

- Under en grov antagelse om, at der bliver dannet en masse væske i gravene, kan det øverste grundvand risikere at blive påvirket af nedsivning fra minkgravenene allerede inden for nogle dage. Men der kan også gå måneder.

Det fortæller Claus Kjøller, der er statsgeolog ved GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, som har været med til at lave notatet.

Minkene blev gravet ned for en måned siden, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde fortalte, at alle mink skulle slås ihjel for at bremse en variant af coronavirus, som potentielt kunne gøre en kommende vaccine mindre effektiv.

Boutrup Sø ved Nørre Felding i Holstebro Kommune bliver brugt til at bade i, mens Kølvrå Vandværk i Viborg Kommune henter drikkevand i nærheden af minkgraven.

Men der kommer til at gå tid før forureningen spreder sig så vidt. Og det giver myndighederne tid til at reagere.

- Spredningen i selve grundvandsmagasinet vil tage meget længere tid. Worst case scenario vil være, at der går et par år, inden forureningen når Boutrup sø eller vandindvindingen ved Kølvrå, hvis det overhovedet når dertil, siger Claus Kjøller.

Anbefaler overdækning og mere måleudstyr

I notatet anbefaler GEUS, at området med minkene bliver overdækket hurtigst muligt, og at gravene bliver ventileret for at aflaste gasudviklingen.

- Overdækningen er for at undgå, at regnvand siver ned gennem minkgravene og øger udvaskningen af dem. Man kan ikke undgå udvaskning helt, men man kan minimere det ved at undgå, at regnvandet siver igennem også, siger Claus Kjøller.

Desuden anbefaler GEUS, at man som noget af det første graver måleudstyr ned under gravene, for at man kan få viden om nedsivningen.

- Det, der kommer ud af gravene, er tungere end grundvandet, og derfor vil det søge lodret ned i grundvandsmagasinerne. Så ved at få etableret nogle målepunkter under gravene, kan man hurtigst muligt følge forureningen, siger Claus Kjøller.

Borgmester: Grav minkene op

Minkgraven ved Kølvrå ligger i Viborg Kommune, og her kommer konklusionerne ikke som en overraskelse for borgmester Ulrik Wilbek (V).

- Det er det, vi har sagt hele vejen igennem, nemlig at de her minkgrave kunne skade grundvandet. Nu har vi bare fået det bekræftet, siger borgmesteren.

Han undrer sig over, hvor længe en eventuel overdækning vil skulle være der. Derfor mener han kun, der er én løsning, og det er at få gravet minkene op.

- Det her vil til alle tider være en sag for borgerne i forhold til tvivl om miljøskadelige effekter efterfølgende. Om ti år vil man snakke om: 'Nå, det er dér, der er mink gravet ned. Der vil vi ikke bo.' Derfor må vi have minkene gravet op, for ellers topper den her sag aldrig, siger Ulrik Wilbek.

I kølvandet på notatet fra GEUS er polikerne nu i gang med at diskutere, hvad der skal ske med de nedgravede dyr.

- Jeg mener, at nedgravningen af minkene var en forhastet beslutning. Derfor skal politikerne på Christiansborg have den tid, der skal til, for at kigge undersøgelserne igennem. Men når de er færdige - så skal der handles, lyder det fra Viborg-borgmesteren.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk