Ros blev til ris: Rasende tandlæger klager til ombudsmand over kritisk rapport

Sundhedsministeriet har ændret i en rapport, så tandlægerne fremstår negativt, mener Tandlægeforeningen. Nu klager den til ombudsmanden.

Tandlægeforeningen klager over Sundhedsministeriet til ombudsmanden. ARKIVFOTO (Foto: © Jeppe Bjoern Vejloe, Scanpix)

I efteråret skulle Sundhedsstyrelsen evaluere en ny ordning, som tandlægerne benytter, og derfor skrev styrelsen en rapport om ordningen. Men før rapporten blev offentliggjort, blev den holdt tilbage af Sundhedsministeriet, som i mellemtiden lavede flere ændringer i den.

Og det er ændringer, der uberettiget fremstiller tandlægerne negativt, mener Tandlægeforeningen.

I Sundhedsstyrelsens udgave af rapporten bliver der udtrykt tilfredshed med tandlægernes modtagelse af en ny faglig retningslinje - nemlig den såkaldte rød-gul-grøn ordning.

I anden udgave af rapporten, som Sundhedsministeriet havde ændret i og som udkom halvanden måde senere, lød overskriften pludselig: "Betydelige problemer med rød-gul-grøn-ordningen hos tandlæger".

I Tandlægeforeningen er de så vrede over det, at de nu sender en klage til ombudsmanden.

- Vi føler i den grad, at man bruger rapporten til at stille spørgsmålstegn ved vores faglighed, og det er fuldstændig uacceptabelt, siger formand for Tandlægeforeningen Freddy Sloth Lisbjerg.

Stor forskel på rapporterne

Den 12. oktober sidste år bremsede Sundhedsministeriet offentliggørelsen af evalueringsrapporten, der handler om tandlægernes såkaldte trafiklysordning. Ordningen går ud på at inddele patienter i en henholdsvis rød, gul eller grøn farve, alt efter hvor gode deres tænder er, og hvor meget økonomisk tilskud de kan få.

Rapporten kommer fra Sundhedsstyrelsen, og det er ikke i orden, at Sundhedsministeriet har blandet sig, mener de i Tandlægeforeningen.

- Vi håber, at ombudsmanden går ind og laver en påtale af ministeriet, fordi de har blandet sig i den sagsbehandling, der skulle være i Sundhedsstyrelsen, siger formand for Tandlægeforeningen Freddy Sloth-Lisbjerg.

Ministeriets begrundelse for at bremse rapporten var, at man gerne ville gennemgå den, og at Danske Regioner også skulle have mulighed for at se med.

Sammen med Danske Regioner ændrede Sundhedsministeriet flere elementer i rapporten, og den udkom først en måned senere. Nu i en ny udgave, der ifølge Tandlægeforeningen sætter tandlægerne i et negativt lys.

Og der er klar forskel på de to rapporter, vurderer professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet.

I den første, ikke-offentliggjorte evalueringsrapport fra oktober 2017 bliver tandlægerne omtalt i neutrale vendinger, og konklusionerne er nuancerede.

I den anden evalueringsrapport, som blev offentliggjort i november 2017, ser det meget anderledes ud, siger Kjeld Møller Pedersen.

- Sproget er blevet værdiladet, og man peger i højere grad fingre imod tandlægerne og glemmer en lang række væsentlige nuancer, som helt naturligt burde have være medtaget, siger han.

I klagen til ombudsmanden har Tandlægeforeningen forsøgt at finde konkret dokumentation for, at der på væsentlige punkter er blevet foretaget en politisk vurdering frem for en saglig vurdering, siger Freddy Sloth-Lisbjerg.

- Vi vil meget gerne have, at ombudsmanden går ind og siger, om det er rigtigt, at ministeriet har lov til at lave så voldsom en farvning af en rapport fra Sundhedsstyrelsen, siger han.

Konflikt mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner

Evalueringsrapporten er central i en konflikt ovenpå forhandlingerne om en ny overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner.

Et af stridspunkterne i forhandlingerne var, at budgettet for tilskud til tandpleje er overskredet med 300 millioner kroner om året i 2015, 2016 og 2017. Rapporten lægger en stor del af ansvaret for budgetoverskridelsen over på tandlægerne.

I februar brød forhandlingerne mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner sammen. Regionerne ville have tandlægerne til at overholde budgettet og selv betale regningen for eventuelle overskridelser. Det ville Tandlægeforeningen ikke være med til, for de mener, at økonomien ikke holder med det nuværende system - og de ønsker at få tilført flere penge til tilskudsbudgettet.

Det endte med, at Regionerne opsagde aftalen med Tandlægeforeningen, og der er endnu ikke forhandlet en ny på plads.

Helt normalt procedure

Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby fra Venstre siger i et skriftligt svar til DR P4 Midt & Vest, at det er helt normalt, at myndigheder drøfter og kvalitetssikrer rapporter inden offentliggørelse.

- Det er regionerne, der har myndighedsansvaret for tilskud i voksentandplejen, og derfor er det også naturligt, at de bidrager til rapporten, skriver hun.

Hun påpeger samtidig, at tandlægerne inden evalueringen blev sat i gang selv indgik aftale om den økonomiske ramme på 300 millioner kroner, som de nu har overskredet tre år.

- Det går ud over patienterne i resten af sundhedsvæsnet. Derfor er jeg glad for, at der er bred enighed i Folketinget om at finde en ny tilskudsmodel for voksentandplejen, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Indtil Folketinget får forhandlet en ny måde at yde tilskud til tandplejen på, bliver tandlægerne underlagt et hastelovindgreb, der fra 1. juni 2018 tvinger Tandlægeforeningen til at acceptere Danske Regioners krav.