Så er der igen iltsvind i Limfjorden

Det første iltsvind denne sommer er nu konstateret ved bunden af Limfjorden.

Naturstyrelsens miljøskib Limgrim har målt sommerens første iltsvind i Limfjorden. Vejret i de kommende uger bliver afgørende for, hvor slemt fjorden rammes i år. (Foto: Lene Vindum)

Det har været varmt i store dele af juni, og sommerens første iltsvind er nu målt i Limfjorden.

Det er Naturstyrelsens miljøskib Limgrim, som i går målte under fire milligram ilt pr. liter ved bunden af Lovns Bredning.

- Dermed er vi under grænsen til det, vi kalder et moderat iltsvind, siger miljøtekniker Bent Jensen fra Naturstyrelsen, som er ombord på skibet.

Normalt skal der være 8-10 milligram ilt pr. liter, så når den aktuelle måling viser under fire, betyder det at fisk og smådyr flygter fra området, fordi de har vanskeligt ved at få ilt nok.

For to år siden blev fjorden ramt af det værste iltsvind i 15 år på grund af en lang, varm sommer, mens der nærmest ikke var iltsvind i Limfjorden i den blæsende og kølige sommer sidste år.

Vejret bliver afgørende for situationen i fjorden de kommende uger, men den aktuelle måling af årets første iltsvind er en påmindelse om, at Limfjordens miljø fortsat er meget skrøbeligt.

- Store dele af Limfjorden er stadig påvirket af mange næringsstoffer, som giver en kraftig vækst af alger og dermed risiko for iltsvind, siger miljøtekniker Bent Jensen fra Naturstyrelsen.