Sæler truer fremtiden for kystfiskere

Sæler spiser nu en femtedel af fiskernes fangster i de værst ramte områder i Danmark, viser ny rapport.

Sælerne tager i visse tilfælde op til 20 procent af fiskernes fangster, viser ny rapport. (Foto: © Iver Gram)

Ny rapport dokumenterer, at sæler betyder store tab for fiskeriet i syv farvandsområder i Danmark, heriblandt Limfjorden og Vestkysten mellem Agger og Horns Rev.

I de syv værst ramte områder gør sælerne så meget skade på fiskeriet, at "de betragtes som væsentlige for det kystnære fiskeris fortsatte eksistens", som det formuleres i rapporten.

- Sælerne tager i visse tilfælde op til 20 procent af fiskernes fangster. Hvis en lønmodtager mistede 20 procent af sin løn måned efter måned, så vil man nok betragte det som et væsentligt problem, siger en af rapportens forfattere, fiskerikonsulent Carsten Krog.

Fiskere taber helt op til 25.000 kroner om måneden

Rapporten "Kortlægning af sælskader i dansk fiskeri" er omtalt i denne uges udgave af FiskeriTidende. Ifølge rapporten, så ligger de økonomiske tab hos de ramte fiskere fra 5000 kroner og helt op til 25.000 kroner om måneden. De store variationer gør det også svært at indføre en generel kompensation til fiskerne.

I dag får de danske fiskere ikke erstatning for sælskader.

Sverige giver fiskere erstatninger

Hvis politikerne vælger at indføre en erstatningsordning, så vil den bedste ordning være, at hver enkelt fisker dokumenterer sine egne skader med foto eller video, siger Carsten Krog.

- Under alle omstændigheder vil det være et sundt princip, at fiskeren selv har ansvaret for at dokumentere sine reelle tab for at få erstatning, siger han.

I Sverige er der allerede indført en erstatningsordning for sælskader. Her får fiskerne udbetalt omkring 35 millioner kroner årligt i kompensation.

De øvrige farvande, hvor fiskerne har særligt store problemer med sæler, er ved Bornholm, Østsjælland, Sydsjælland, den nordlige del af Storebælt og Nord-Djursland.