Se kortet: Her investerer fond i folkelige projekter langs kysterne

50 projekter langs de danske kyster får penge til at skabe aktivitet og styrke fællesskabet.

Bovbjerg Fyr er bygget i 1877 som et af de første fyr på vestkysten. (Foto: © Bovbjerg Fyr)

Bovbjerg Fyr på vestkysten vil give læ for vinden og plads til historiefortælling. Arnager på Bornholm skal genoplive en bro til havnen, som ligger 200 meter ude i havet.

Det er blot to af 50 projekter langs de danske kyster, som i dag har fået penge fra Nordea-Fonden. Og de er heldige, for fonden har modtaget over 300 ansøgninger.

Fyret på vestkysten har fået én af de 25,5 millioner kroner, som indtil videre er delt ud. Og det glæder fyrmosteren Lene Christensen, som vil bruge pengene på at indrette et nyt multihus, der skal lokke endnu flere op til det gamle fyr.

- Vi har jo en fantastisk historie heroppe. Og den historie skal vi jo fortælle ude i naturen med forskellige tilgange, siger hun.

Men når man ligger helt ude på vestkysten, er man ofte overladt til naturens nåde. Ofte kan det være svært at lave arrangementer, hvis Moder Jord viser sig fra sin ubarmhjertige side. Derfor skal pengene gå til at indrette et hus, hvor frivillige og gæster kan søge ly fra vestenvinden.

- Vi har 160 frivillige med virkelig mange gode ideer herude. Det her gør, at vi kan komme til at lave mange flere arrangementer, end vi har kunnet hidtil, siger fyrmosteren.

Et andet sted, hvor man også har fået en million kroner, er i den lille by Arnager på Bornholm. Her betyder pengene, at restaureringen af byens bro nu kan realiseres.

- Det betyder rigtig meget, for vi har ikke været helt sikre på, hvor langt vi kunne komme med projektet, fortæller Anders Schou Jensen, formanden for Arnager Bådehavn.

Formanden for Arnager Bådehavn, Anders Schou Jensen, håber broen kommer til at stå i 100 år. (Foto: © DR Bornholm)

Foreningen skal have skiftet de rådne planker ud på den gamle bro, som i dag står noget vakkelvornt og gynger i Østersøens bølger.

- Den er simpelthen ved at rådne op. Hvis ikke vi var kommet i gang nu her, havde vi været nødt til at lukke broen i en periode, siger han.

Det havde de været kede af i den lille kystby, for broen betyder meget for deres fællesskab.

Kysten binder os sammen

Netop fællesskabet er noget af det, der bliver vægtet højt fra Nordea-Fonden, som uddeler 50 millioner kroner til kysterne.

Verdens kystland nummer ét skal også være landet, hvor kysterne summer af aktivitet og fællesskab sommer og vinter til glæde for borgere i hele Danmark, udtalte direktøren for Nordea-Fonden, Henrik Lehmann, på projektets hjemmeside, da kystpuljen blev annonceret.

- Vi er en befolkning, som elsker at komme ud til kysten og bruge os selv. Om det handler om undervandsjagt, stand up paddling eller vinterbadning er lige meget. Kysten binder os sammen, siger han.

For at komme i betragtning til puljen har det været vigtigt, at projekterne favner bredt og kan være med til at bringe flere folk til.

- Jeg tror grundlæggende, at der er en ånd i landdistrikterne for tiden. En ånd, som handler om, at man er nødt til tage skeen i den anden hånd og gøre noget selv og tage nogle initiativer for at bevare de fællesskaber, som er i landdistrikterne, siger han.

Nordea-fonden uddeler i alt 50 millioner kroner ad to omgange blandt i alt 308 ansøgninger.

I starten af november offentliggøres støttemodtagere fra anden og sidste uddelingsrunde, hvor der skal vælges mellem 207 ansøgninger.