Se landskab før og efter: Så meget har naturen ændret sig uden højspændingsmaster

Beboerne ved Oddesund nord for Struer jubler efter farvel til højspændingsledninger og master.

Der er glæde i Oddesund ved Limfjorden.

Beboerne i byen ved det smalle sund er sluppet af med de højspændingsledninger, som de sidste 50 år har skåret sig gennem det åbne landskab ved fjorden.

- Jeg tør godt sige, at vi alle er glade, siger Lone Børsting, formand for Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug.

De seneste måneder er højspændingsmaster og luftledninger blevet pillet ned, så himmelrummet over Oddesund nord for Struer igen ser ud som for 50 år siden.

Som dengang, før der i 1960'erne blev lavet en højspændingsledning, der gik tværs over sundet.

- Det er en meget stor forandring for os. Der er blevet mere ro over vores omgivelser, og man lægger mere mærke til landskabets konturer og farver nu, siger Lone Børsting.

Det er Energinet, som har fjernet højspændingsledningerne over Oddesund. Strækningen på i alt 50 kilometer luftledninger mellem Struer og Bedsted i Thy er del af en plan om kabellægning af 150 kilovolt-nettet i Nordvestjylland.

- Den næste strækning er at fjerne 33 kilometer højspændingsmaster og luftledninger mellem Bedsted og Nors, fortæller hovedprojektleder Svenn Rye fra Energinet.

Senere kommer turen til 20 kilometer højspænding mellem Frøstrup og Klim Fjordholme nord for Thisted. Her går ledningen lige ind over Frøstruplejren - eller Thylejren - som det alternative samfund også kaldes.

I Thylejren bor Lucy Mardou, som en del sikkert stadig husker fra programmet X-Factor.

Og hun glæder sig til at højspændingen hen over lejren forsvinder.

- Master og ledninger forstyrrer i naturbilledet. Der er forskning, der viser, at det forstyrrer kroppens energibalance. Det ville være rart at slippe for, siger Lucy Mardou.

Ifølge Energinet bliver ledningerne ved Thylejren gravet ned i løbet af næste vinter.

- Det bliver en festdag, når masterne er væk, siger Lucy Mardou.

Nordvestjylland slipper dog ikke helt for store master. Ganske vist lægges dele af 150 kilovolt-nettet i kabler, men det kraftigere 400 kilovolt-net skal stadig bestå af luftledninger af både økonomiske og tekniske årsager.

Derfor planlægger Energinet samtidig en helt ny højspændingsforbindelse på master fra Idomlund sydvest for Holstebro til den tyske grænse.

Derfor skal el-ledninger i jorden

  • Folketingets partier bag energiaftalen fra februar 2008 laver aftale om det overordnede elnet i Danmark.

  • Planen omfatter nedtagning af ca. 3.200 km eksisterende 132-150 kV luftledninger og nedgravning af ca. 2.900 km nye 132-150 kV kabler.

  • Som en del af en politisk aftale om at afskaffe PSO-afgiften bliver planerne tilpasset i november 2016.

  • Det betyder blandt andet, at der kun kabellægges på udvalgte strækninger gennem naturområder og bymæssig bebyggelse.

  • Øvrige 132-150 kV luftledninger bevares.

  • (Kilde: Energinet)