Skovdyrkere beder regeringen om tørkehjælp: Tørken kan give varige konsekvenser

Halvdelen af de nyplantede træer er døde, og selv større træer i skovene dør nu som følge af den ekstreme tørke.

Billedet viser skader i en seksårig blandingsbevoksning i det midtjyske. (Foto: Michael Gehlert)

Træerne dør på stribe, og den historiske tørke rammer skovbruget lige så hårdt som landbruget.

Det mener hvert fald Dansk Skovforening, som har søgt hjælp fra regeringen og skrevet til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) samt skatteminister Karsten Lauritzen (V).

- Tørken kan betyde en varig ændring af afkastet og den måde, skoven vokser på, fortæller Niels Iuel Reventlow, der er formand for Dansk Skovforening, der er skovbrugets brancheorganisation.

Dansk Skovforening vurderer, at op mod halvdelen af alle nyplantede træer er døde i år. Men der er også sket store skader på selve skoven.

- Vi har aldrig før set, at veletablerede bevoksninger med fem-seks meter høje træer nu står og dør fra en kant af, siger skovrider Michael Gehlert fra Skovdyrkerne Vestjylland.

Mens landbrugets tørkeskader ret hurtigt kan gøres op i tabt høstudbytte i år, så vil tabet i tilvækst og kvalitet af træerne i skovene først kunne gøres endeligt op om flere år. Men der er formentlig også tale om et økonomisk tab i milliardklassen på grund af tørken.

- Nu er det jo ikke en konkurrence mellem skovbrug og landbrug om hvem, der lider mest under tørken i år. Men det specielle for skovbruget er, at vi komme til at kæmpe med konsekvenserne af dette års tørke i flere år fremover, siger skovrider Michael Gehlert.

Varige konsekvenser

Skovforeningen forudser, at tørken vil give varige kvalitetsforringelser i blandt træerne, og konsekvensen vil være reducerede salgspriser i de kommende år.

Derfor ønsker skovforeningen blandt andet en udskydelse af betalingen af jordskatter og forlængelse af skovbrugets betalingsfrist for moms.

Reaktionen og ønsket om ændrede vilkår kommer efter blot et enkelt år med usædvanlig tørke, og formanden for Dansk Skovforening anerkender, at det er hurtigt at bede om hjælp.

- Det kan man sige, men man skal omvendt være opmærksom på, at der er sket en virkelig usædvanlig begivenhed, og det tror jeg, alle kan se, siger Niels Iuel Reventlow.

Han peger på, at erhvervet er klar til at tage sin del af ansvaret, men situationen er ekstrem.

- Der er nogle ting, vi selv må bære, og det er der også med tørke. Men der er også nogle tidspunkter, hvor ekstreme stormfald eller ekstrem tørke måske giver varige ændringer i den måde, erhvervet kommer til at virke på. Og så skal man lige som ved landbruget se på, hvilke rammebetingelser, vi har for erhvervet, siger Niels Iuel Reventlow.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk