Smitten stiger: Hospitaler tvinger sygeplejersker ind i coronaberedskab med tre dages varsel

Sygehuse i Herning- og Holstebro har store problemer med at rekruttere personale til beredskabet. Tvang er en realitet.

Lotte Sander Danielsen har været sygeplejerske i 30 år. De seneste 11 år på øjenafdelingen i Holstebro. Men nu er hun blevet tvunget til at være en del af sygehusenes coronaberedskab. (Foto: Rasmus Gade Østergaard)

Lotte Sander Danielsen har i 30 år arbejdet som sygeplejerske. Engang som intensivsygeplejerske, men de seneste 11 år har hun været på øjenafdelingen i Holstebro.

Nu skal hun indgå i coronaberedskabet - mod hendes vilje, både personligt og fagligt.

- Jeg drømmer om det om natten. Jeg er meget påvirket af det. Der sker meget rent teknisk på 11 år, så selvfølgelig bekymrer det, siger Lotte Sander Danielsen.

Coronaberedskabet er det sundhedspersonale, der skal tage sig af opgaver, som følger med flere indlagte covid-19-patienter.

Men blot 14 ud af 1.200 sygeplejersker i Hospitalsenheden Vest har meldt sig frivilligt. Enheden dækker sygehusene i Herning og Holstebro, hvor epidemiudbruddet i foråret havde sit epicenter.

Ifølge sygeplejerskerne er det ringe arbejdsvilkår og dårlige oplevelser under coronavirussets første bølge, som gør Hospitalsenheden Vest til det sted i landet, hvor færrest sygeplejersker har meldt sig frivilligt.

- Vi har faktisk lidt tårer i øjnene, når vi taler om det. Og det er fordi, forårets hændelser har stor betydning, og fordi vi har kollegaer, der ikke er vendt tilbage på job, siger Lene Kirstine Hansen med hentydning til, at flere af kollegerne stadig er syge efter at have været smittet i foråret.

Mød med tre dages varsel

Smittetallene stiger i øjeblikket, og derfor er sygeplejersker over hele landet igen blevet bedt om at være en del af beredskabet.

Her kan de blive indkaldt med tre dages varsel for at arbejde på nye afdelinger med nye kolleger, nye arbejdsopgaver og ændrede arbejdstider med både aften-, natte- og weekendvagter.

Til gengæld får sygeplejerskerne et beredskabstillæg på cirka 1.300 kroner om måneden samt et honorar på 1.500 kroner for hver gang flyttes fra en afdeling til en anden.

Kompensationen står ifølge sygeplejerske Lene Kirstine Hansen dog ikke mål med den indsats, de skal yde.

Lene Kirstine Hansen er dybt berørt over, at hun som en del af coronaberedskabet kan blive tvunget væk fra sin vanlige hverdag på øjenafdelingen og i stedet møde på et covid-19-afsnit. (Foto: Rasmus Gade Østergaard)

- Jeg er rigtig glad for at være sygeplejerske og har været det i 30 år. Men jeg vil også gerne behandles pænt for det stykke arbejde, jeg gør og have min arbejdsglæde og have indflydelse på mine arbejdsvilkår, siger hun.

Fællestillidsrepræsentant i Hospitalsenheden Vest Marianne Bjørn forklarer, at sygeplejerskerne føler, de har fået trukket kravene ned over hovedet, og at aftalen om kompensation er for ringe.

- De har jo ikke mulighed for at sige fra. Hvis de gør det, siger de i princippet deres job op, siger Marianne Bjørn.

Hun peger på flere grunde til, at sygeplejerskerne takker nej til at være en del af beredskabet. Det er blandt andet de ændrede arbejdstider, som kan gøre det svært at få familie og arbejdsliv til at hænge sammen. Men også sundhedsrisiko og kvalifikationer spiller ind, fortæller Marianne Bjørn.

- Vi har mange kolleger, som har været syge, og nogle af dem er stadig syge. De, som har været her i foråret, har måske ikke lyst til at være med igen, fordi de frygter for, om de kan tage smitte med hjem. Men også om de laver fejl, fordi de ikke er vant til opgaverne, siger hun.

Manglende dialog

En af de frustrationer, som Lone Sander Danielsen har oplevet, er den manglende dialog med ledelsen.

- Jeg synes, vilkårene er fuldstændig uacceptable, og det er næsten at gøre grin med os som fagpersoner: At vi som individ ikke bliver spurgt om, hvordan vi har det med at skulle være del af et beredskab med tre dages varsel. Der har ingen dialog været. Vi er bare blevet prikket, siger Lotte Sander Danielsen.

Den frustration kan formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen genkende, og hun ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes at få flere sygeplejerske til at melde sig frivilligt. Hun fortæller, at det er et generelt problem over hele landet at finde frivillige sygeplejerske.

At kun 14 ud af 1.200 sygeplejersker i Hospitalsenheden Vest har meldt sig frivilligt, taler dog sig eget sprog.

- Det er enormt bekymrende. Der var mange sygeplejersker, som fik for meget i foråret, og hvor de følte sig udnyttet til at arbejde med noget, som var væsentlig anderledes, end det de er ansat til, siger hun og fortsætter:

- Det er for mig en gåde, at man ikke som ledelse og medarbejder kunne bruge pausetiden i sommer til at finde en løsning på, hvordan vi skaber aftaler, så vi har det fornødne beredskab på frivillig basis. Det er dybt, dybt beklageligt og bekymrende, at man ikke kan finde en løsning sammen, siger Grethe Christensen.

Ida Gøtke er sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest. Hun beklager også, at så få sygeplejersker har meldt sig frivilligt.

- Vi var enige om, at grundet de lave smittetal, ville vi lade sommeren gå med sommerferie og andet, og så tage fat på beredskabet, når vi kom på den anden side af sommerferien, siger hun.

Ledelsen gik dermed først i gang med at planlægge beredskabet i august og september. Nu erkender hun, at de burde have grebet det anderledes an, og fremadrettet vil de sikre en bedre dialog.

- Der bliver en række fyraftensmøder hen over efteråret, som vi laver med Dansk Sygeplejeråd, og hvor sygeplejerskerne inviteres til dialog, så vi kan få snakket om det.

- Vi skal stå tæt sammen i den periode, vi står overfor, for covid-19 er ikke et afsluttet kapitel, siger Ida Gøtke.

Overvejer at søge væk

Lotte Sander Danielsen var en del af beredskabet i foråret. Dengang meldte hun sig heller ikke frivilligt. Og oplevelsen med to gange at blive tvunget til et arbejde, hun ikke ønsker – og ikke kan sige nej til – får hende til at overveje at finde nyt arbejde.

- Jeg har aldrig troet, at den situation skulle opstå. Det kan godt være, man skal overveje sit fremtidige liv, hvis en fremtid i faget er, at man ikke har selvbestemmelse i det arbejdsfelt man arbejder i, siger Lotte Sander Danielsen.

Én ting er alle parter dog enige i. Der skal være et beredskab klar, hvis indlæggelserne pludselig stiger, og der skal åbnes ekstra afsnit til covid-19-patienter.

Og selv om sygeplejerskerne ikke er der frivilligt, lover de, at det ikke kommer til at gå ud over patienterne.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis jeg bliver sendt på arbejde - også under tvang - så vil jeg yde mit allerbedste. Det vil vi helt sikkert, siger Lotte Sander Danielsen.

Rettelse: Det fremgik tidligere af artiklen, at sygeplejerskerne modtager et engangsbeløb på 15.000 kroner for at være en del af coronaberedskabet. Det er ikke korrekt. De modtager i stedet et tillæg på cirka 1.300 kroner om måneden.

Facebook
Twitter