Søstjerner på vej til grisetruget

Et voksende antal af søstjerner i Limfjorden truer muslingefiskeriet. Som et forsøg skal søstjernerne fanges, laves til mel og bruges som foder til dyr.

Det voksende antal af søstjerner i Limfjorden, får nu foreningen Muslingeerhvervet til at undersøge, om det er muligt at starte et nyt fiskeri op.

Søstjernerne spiser nemlig blåmuslinger og truer dermed muslingefiskeriet.

Derfor sendes der i denne uge 100 ton søstjerner fra havnen i Nykøbing Mors til virksomheden DAKA i Randers.

Her skal forsøg vise, om det kan betale sig at lave mel af søstjernerne, som kan bruges til foder til blandt andre grise, mink og karper.

Har forsøgt sig med søstjerner som fiskemel i Tyskland

Limfjordsfiskerne har før forsøgt at få en forretning ud af søstjernefiskeriet.

Sidste år blev et større parti søstjerner sendt til en fiskemelsfabrik i Tyskland, men omkostningerne til fragt var for store.

- Nu prøver vi med DAKA i Danmark. De mener, at de kan lave melet lidt billigere end tyskerne, og vi har heller ikke samme udgifter til fragt. Så holder det stik, kan der godt komme en lille forretning ud af det. Melet kan vi godt afsætte. Vi har købere parat, siger Viggo Kjølhede fra foreningen Muslingeerhvervet, der er også er koordinator for forsøget med søstjernerne.

Kan skabe nye arbejdspladser

Limfjordsfiskerne har en forhåndsaftale om at levere 500 tons søstjernemel til karpefoder, hvis altså forsøget hos DAKA viser sig at være rentabelt.

Falder forsøget godt ud, kan det ifølge Viggo Kjølhede give flere lokale arbejdspladser, og så gavner det også miljøet i Limfjorden.

- Søstjerner indeholder mere end dobbelt så meget kvælstof som muslinger, så når man fjerner søstjernerne fra fjorden, reduceres mængden af kvælstof også, siger han.

Foreningen Muslingeerhvervet eksperimenterer også med at presse søstjernernes indmad ud og skille den fra skallen. Det giver et renere og mere proteinholdigt produkt, som i øjeblikket testes af Hanstholm Fiskemelsfabrik til brug i minkfoder.