Søstjerner som foder-forsøg standses

Naturstyrelsen har standset et spirende erhvervseventyr for muslingefiskere i Limfjorden.

Søstjerner er et stort problem både i Limfjorden og andre danske farvande, men de må ikke bruges til foder, mener EU. Og Naturstyrelsen vil ikke give dispensation til et forsøg.

Umiddelbart er det en smart idé med flere vindere.

Søstjerner er et stort problem både i Limfjorden og andre danske farvande, og fiskerne har derfor fundet på at bruge dem som fiskefoder og til foder i produktionen af økologiske svin og kyllinger.

Men det spirende erhvervseventyr for de i forvejen pressede muslingefiskere i Limfjorden, er nu standset. Og det gør ondt, siger formanden for muslingeerhvervet i Nykøbing, Viggo Kjølhede:

- Det er som at blive ramt af en hammer i hovedet, siger han.

Søstjernerne er blevet fejlplaceret

Det første forsøg på en stor svinefarm skulle netop i gang, men nu har Fødevarestyrelsen sagt stop, selvom styrelsen har været med inde over forsøget i lang tid.

- Vi bad om et skriftligt tilsagn med styrelsen om forsøget, men så gik det galt. En dyrlæge har fundet en EU-forordning, hvor søstjernerne er blevet fejlplaceret i tidernes morgen. Og det betyder så nu, at vi ikke må bruge dem som fodermiddel, siger Viggo Kjølhede.

Staten har støttet forsøget med fem millioner kroner, og Fødevarestyrelsen har kontaktet EU-kommissionen for at få lovgivningen lavet om. Men styrelsen afviser, at man kan give dispensation, og det forstår Viggo Kjølhede ikke.

- I min verden er det et spørgsmål om vilje, og om hvor bange man er for EU. Jeg tror ikke, at der ville komme en reaktion på det, hvis vi fik en dispensation til at prøve det her af, siger han.

Søstjerner er et godt alternativ

Standsningen af forsøget med søstjerner som foder kan også blive et problem for eksempelvis svineproducenter.

Det vurderer Jan Værum Nørgaard, der er lektor ved Aarhus Universitet i Foulum:

- Økologiske landbrug med smågrise- og kyllingeproduktion har brug for alternative proteinkilder, og søstjerner passer rigtig godt til lige netop økologisk produktion, siger han.

Jan Værum Nørgaard forstår ligesom muslingefiskerne ikke, at Fødevarestyrelsen ikke vil give fiskerne dispensation - og det er et problem mener Jan Værum Nørgaard.

- Muslingefiskerne i Limfjorden har brug for arbejdspladser, og selv politikerne er glade for det her,. Derfor har vi brug for at lave forsøget, og det skal helst være nu, siger han.