Som det første land i verden forbyder Danmark blyammunition

Fra 1. april 2024 må jægere kun skyde blandt andet råvildt og krondyr med blyfri ammunition.

1. juli træder en bekendtgørelse i kraft, der fra 1. april 2024 forbyder bly i riffelkugler. (Foto: Henning Bagger © Scanpix Danmark)

Når du sætter tænderne i et stykke krondyrfilet eller dyreryg, risikerer du også at spise sundhedsskadeligt blystøv, som er spredt i kødet, fordi dyret er skudt med blyammunition.

Men nu kommer Miljøstyrelsen med en bekendtgørelse, der forbyder tungmetallet bly i riffelammunition, som blandt andet bliver brugt til jagt på blandt andet større dyr som råvildt og krondyr.

Danmark bliver dermed det første land i verden, der forbyder bly i riffelkugler.

Jægernes egen organisation, Danmarks Jægerforbund, har selv ønsket et forbud, fortæller formand for forbundets våbenudvalg, Marie-Louise Achton-Lyng.

- Bly er på ingen måde værdigt at have i fødevarer eller fødevarekæden, siger hun.

Danske jægere efterlader hvert år op til 2000 kilo bly i naturen, viser Jægerforbundets egne beregninger. Det sker, hvis jægerne efterlader indvolde og andre rester af dyr skudt med blyholdig ammunition. Hvis rovfugle spiser resterne, risikerer de at blive forgiftet.

Men bly er også skadeligt for mennesker. Allerede tilbage i 1940’erne fandt amerikanske børnelæger ud af, at selv bly i lave koncentrationer i blodet kan give hjerneskader.

Derfor er bly for eksempel ikke længere tilladt i vandrør, tagrender, maling og benzin. Det er også forbudt at sælge fiskegrej, der indeholder bly.

I fremtiden skal danske jægere udelukkende bruge blyfri ammunition til riffeljagt. Det betyder, at kernen af projektilet til venstre på billedet, som er lavet af bly, bliver forbudt. Alternativt kan jægerne bruger ammunition lavet af kobber (th) eller messing. (Foto: Natacha Tjørnholm - DR)

Forsker: Et forbud har stor betydning

Danmark forbød også som det første land i verden bly i haglpatroner, og siden 1996 har blyhagl været ulovligt i Danmark.

At Danmark nu også går foran ved at forbyde tungmetallet i riffelammunition, har stor betydning, siger Niels Kanstrup, forsker og vildtbiolog fra Aarhus Universitet.

- Signalværdien er enorm. De erfaringer, vi har gjort, er blevet lyttet til og aflæst i udlandet. Det betyder blandt andet, at EU er i gang med en proces netop til at udfase blyhagl og blykugler, siger forskeren.

Danmarks Jægerforbund har længe opfordret sine medlemmer til at udfase blyet og besluttede allerede i 2019, at organisationen skulle arbejde for at få indført et blyforbud.

Derfor bakker jægerforbundet fuldt ud op om den nye lovgivning, siger Marie-Louise Achton-Lyng, som er formand for forbundets våbenudvalg.

- Vi er stolte af at være dem, der har taget det første skridt, siger hun.

Der findes også allerede alternativer som ammunition lavet af kobber og messing.

Jæger og vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen fra Naturstyrelsen Vestjylland har for længst taget de blyfri riffelkugler i brug, og er tilfreds med dem.

- De fungerer endda bedre end det, jeg har brugt tidligere, siger han.

Fristen for den endelige udfasning af bly i riffelammunition er sat til 2024 for at sikre jægerne en rimelig overgangsfase, men Miljøstyrelsen opfordrer til, at de allerede nu går over til blyfri ammunition.

I en tidligere version af artiklen skrev vi, at jægere kun måtte skyde råvildt og krondyr med blyfri ammunition fra 1. april 2024. Det er nu rettet, da forbud mod bly gælder al jagt med jagtriffel.