Sommerfugle i fare for at uddø: Nyt paradis skal redde flere danske arter

Mors vil omdanne gammel molergrav til det perfekte levested for sommerfugle.

32 sommerfuglearter er i fare for at uddø. Derfor har A. Vogel og Danmarks Naturfredningsforening lavet en konkurrence om Danmarks bedste sommerfugleprojekt. På billedet ses en violrandet ildfugl, som er på listen over truede sommerfugle. (Foto: Niels Marius Andersen © Brugerfoto)

Hvornår har du sidst set en sommerfugl?

Hvis det er lang tid siden, er der en god forklaring. Over halvdelen af vores sommerfuglearter er truet, sårbare eller helt forsvundet fra landskabet. Alene inden for de seneste år har Danmark mistet 12 sommerfuglearter.

Men nu skal en gammel molergrav på Mors forvandles til et paradis for truede sommerfugle.

Området hedder Klovbakker og er i dag meget tilgroet. Morsø Kommune vil sætte kvæg ud, der kan holde græsset nede. En kratbevoksning bliver ryddet og materiale herfra skal bruges til kvashegn og insekthoteller.

Det skal især hjælpe markperlemorsommerfuglen, men også andre truede og almindelige arter, der lever i den gamle grusgrav, får glæde af projektet, oplyser kommunen.

Markperlemorsommerfugl. (Foto: Morsø Kommune)

Morsø Kommune har netop vundet A. Vogel og Danmarks Naturfredningsforenings konkurrence om Danmarks bedste sommerfugleprojekt.

Formand for Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø Mejner Nørgaard fra Dansk Folkeparti er glad for prisen, men også for selve projektet.

- Nogle sommerfuglearter er jo truet på deres eksistens. I det her tilfælde er det blandt andre markperlemorsommerfuglen, som der desværre ikke er så mange af længere. Men det er en rigtig flot sommerfugl, og når vi kan gøre en indsats for, at der igen bliver flere af sådan en art, så er det en rigtig god ting at gøre, siger udvalgsformanden.

2017 var et forfærdeligt år for sommerfuglene

Konkurrencen om Danmarks bedste sommerfugleprojekt er ny. Den kommer efter et 2017, hvor sommerfuglene havde det ekstra svært, fordi vejret var koldt og vådt.

Men nu kan Morsøs sommerfugle se frem til en håndsrækning og helt konkret 100.000 kroner, som er gevinsten i konkurrencen.

Pengene kommer dog også andre insekter til gavn, fortæller projektleder Simon Leed Krøs fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Ved at hjælpe sommerfuglene hjælper vi samtidig mange andre kræsne insekter, der lever i naturtyper, som der er blevet færre af i Danmark. Det gælder for eksempel heder, overdrev, moser og åbne skovarealer, siger han.

Forskere fra Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, laver hvert år den såkaldte Rødliste, der er en fortegnelse over danske plante- og dyrearter, der er i risiko for at uddød. 32 sommerfuglearter er på listen. 49 ud af 69 almindelige sommerfuglearter er gået tilbage siden 2014 - 2016.

Danmarks Naturfredningsforening har en insektekspert, som ifølge projektleder Simon Leed Krøs er meget begejstret for projektet på Mors.

- Vores insektekspert fik helt våde øjne, da han så projektet og tænkte, at det var næsten for godt til at være sandt. Ikke nok hjælper man en moderat truet sommerfugleart, men man hjælper også en række andre truede og almindelige arter i området, siger han.

I alt 29 kommuner har været med i konkurrencen. Foruden Klovbakker på Mors vinder et projekt i Gjern Bakker i Silkeborg Kommune også 100.000 kroner.

Her vil Silkeborg Kommune rydde 1,6 hektar rødgranplantage og omdanne den til skovlysning.

Facebook
Twitter