Spektakulært projekt i Thy: Ny ø skal hjælpe naturen med at fjerne 79 ton kvælstof

Øen skal også være yngleplads for sjældne fugle.

Der skal bygges en ø på størrelse med ti fodboldbaner i Flade Sø i Thy. Øen skal hjælpe med at begrænse kvælstofudledningen til Limfjorden. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Danmark er på vej til at få en ny, stor ø på størrelse med ti fodboldbaner.

Det er staten, som vil bygge øen midt ude i Flade Sø i Thy som en del af et større miljøprojekt, der skal begrænse forureningen med kvælstof til Limfjorden. Øen vil også blive en perfekt yngleplads for sjældne fuglearter.

Miljøprojektet går ud på at lede vandet fra Hvidbjerg Å ind gennem Flade Sø. Dermed genskabes en særdeles effektiv udgave af naturens eget renseanlæg.

- Bakterier i vandet omdanner forurenende nitrat til kvælstof i luftform, som forsvinder op i atmosfæren, forklarer projektleder Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen Thy.

Øen er en vigtig del af projektet. Den bliver bygget af materialer fra søbunden og bliver udformet, så den tvinger øens vand ud i hele søen på 450 hektar. Derved sker en effektiv rensning af vandet.

Øen får en størrelse på seks hektar eller op mod ti fodboldbaner.

- Faktisk er det beregnet, at vandet vil få en opholdstid på 29 dage i søen. Det giver god tid til, at kvælstof i form af forurenende nitrat fra åens vand ved bakteriernes hjælp kan omdannes til kvælstof i luftform. Derfor er netop dette projekt så effektivt, når det gælder om at fjerne kvælstof fra vandmiljøet, siger projektlederen.

Projektet adskiller sig også fra andre vådområde-projekter ved, at ingen landbrugsjord skal oversvømmes, siger Henrik Schjødt Kristensen

- Her er et projekt, som overhovedet ikke påvirker noget landbrugsjord, men har en enorm effekt, siger han.

Kilde: Naturstyrelsen

Flade Sø ligger i den sydvestlige del af Thy. Søen er i dag helt omgivet af diger, som er bygget i forbindelse med kystsikring af vestkysten. Tidligere var Hvidbjerg Å systemet en naturlig del af søen, men gennem de seneste 150 år har området været udsat for kraftig kulturpåvirkning, da der både er bygget kanaler og afvandet.

Projektet går ud igen at lade Flade Sø indgå som en del af Hvidbjerg Å systemet, oplyser Naturstyrelsen. Samtidig forventes det, at den nye ø bliver en vigtig yngleplads for fugle. Anlægsarbejdet begynder næste år.

Det spektakulære projekt i Thy er et af i alt 39 nye vådområde-projekter over hele landet, der skal fjerne 150 ton kvælstof. Projektet i Thy står alene for over halvdelen, nemlig 79 ton.

Prisen for projektet i Flade Sø er 17,3 millioner kroner. Samlet har staten sat 187 millioner kroner af til de 39 projekter. Pengene er en udløber af regeringens Fødevare- og Landbrugspakke.

FacebookTwitter