Statsadvokat dropper anke i omdiskuteret sag: Sharvin kan slippe for udrejsecenter

Sagen om Sharvin Shojaie, der har overtrådt opholds- og meldepligt på Udrejsecenter Kærshovedgård, bliver ikke anket til landsretten.

Sharvin Shojaie kan ånde lettet op. Byrettens dom, der frifinder ham for overtrædelser af opholds- og meldepligt, bliver ikke anket. (Foto: Jesper Ibfelt © DR P4 Midt & Vest)

Statsadvokaten i Viborg har valgt ikke at anke en meget omtalt sag om overtrædelse af opholds- og meldepligt på Udrejsecenter Kærshovedgaard.

Sagens hovedperson er 33-årige Sharvin Shojaie, der er på tålt ophold i Danmark. Hans sag blev afgjort 11. januar. Her valgte Retten i Herning helt at ophæve hans opholds- og meldepligt frem for at straffe ham for overtrædelser af pligterne.

Dommerne begrundede frifindelsen med, at Sharvin Shojaie har været på opholds- og meldepligt i mere end fire år, og at det ude af proportioner med hans samlede situation.

Dermed bortfaldt grundlaget for at straffe, mente byretten. Og den vurdering er senioranklager hos Statsadvokaten i Viborg, Annette Wolf Pedersen, enig i.

- På den baggrund har vi vurderet, at der ikke er grundlag for at anke dommen - fordi vi ikke forventer, at den vil få et andet resultat i landsretten, siger hun.

Sagen med Sharvin Shojaie er den første af en lang række sager, efter at nye skærpede strafbestemmelser for overtrædelse af opholds- og meldepligt, når man er på tålt ophold eller udvist ved dom, trådte i kraft 1. marts sidste år.

Dommen blev ved afsigelsen i byretten kraftigt kritiseret af flere politikere. Blandt andre sagde udlændingeordfører Martin Henriksen (DF):

- Jeg synes faktisk, det er meget kritisabelt, at domstolene ser stort på, at Folketinget lige har strammet lovgivningen.