Sten har skabt natur på sit øko-landbrug i årevis: Nye regler kan tvinge ham til at rydde det

Nye EU-krav skal få landmænd til at omlægge til mere natur - uanset hvor meget de allerede har omlagt.

Sten Dissing har skabt natur på syv procent af sine arealer. Men når nye EU-regler træder i kraft fra nytår, kan han blive tvunget til at begynde forfra. (Foto: Thomas Nielsen)

Planter som dunhammer, vanris og lysesiv vokser på øko-landmand Sten Dissings jord ved Brovst i Nordjylland.

Egentlig er det præcis den slags, som et nyt krav fra EU skal sørge for, at der kommer flere af i Danmark.

Men Sten Dissing oplever, at det nu kommer skidt tilbage, at han har været forud for sin tid.

- Det frustrerer mig. Det, som nu bliver krævet af os, har vi på forhånd gjort frivilligt, og nu bliver vi straffet for det, siger Sten Dissing.

Fra 2023 skal alle danske landbrug nemlig omlægge minimum fire procent af jorden til natur. Men kravene tager ikke højde for, om landmændene allerede har lagt jord om til natur.

Det betyder, at selvom en landmand som Sten Dissing i dag har langt mere natur på sine marker, end EU kræver, så skal han alligevel ud og omlægge nye fire procent.

Her kan du få et indblik i noget af den natur, der er vokset frem hos Sten Dissing.

I dag udgør natur i alt syv procent af Sten Dissings jord. Altså mere end EU-kravet lægger op til.

- Det frustrerer mig, for jeg synes, vi har gjort rigtig meget, siger han.

I Salling er øko-landmand Arne Bisgaard i samme situation. Han har udlagt 21 procent af sine arealer til natur - men de tæller ikke i det nye regnskab.

- Det er jeg ked af, og jeg føler faktisk ikke, at det her er gennemtænkt, siger han.

Selvom Arne Bisgaard fra Salling i dag her langt mere natur på sine marker, end de nye EU-krav lægger op til, så skal han fra næste år alligevel ud at omlægge endnu mere. (Foto: PRIVAT)

Økologisk Landsforening kalder reglerne 'demotiverende'

Det er Landbrugsstyrelsen, som administrerer kravene fra EU. Hos Økologisk Landsforening mener de, at kravene er tolket i en forkert retning.

- Når man oplever sådan noget her, bliver man jo demotiveret i forhold til en anden gang at gå foran på et område, siger landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening Sybille Kyed.

Ifølge foreningen har mange økologiske landmænd ligesom Sten Dissing allerede taget den jord ud af produktionen, som er mindst egnet til at producere fødevarer.

Hun foreslår, at landmændene derfor får mulighed for at dokumentere det, hvis de allerede har omlagt fire procent areal til natur - og så til gengæld kun skal omlægge to procent yderligere.

Det har ikke været muligt at få et interview med Landbrugsstyrelsen, men i et skriftligt svar til DR lyder det:

"Fordi fokus er på at skabe plads til naturen på dyrkede arealer, så kan man ikke tælle allerede etablerede områder til gavn for biodiversitet uden for det dyrkede arealer med."

Landbrugsstyrelsen påpeger, at det fremover til gengæld vil være muligt at modtage landbrugsstøtte på de arealer, som udlægges til mere permanent gavn for biodiversiteten. Hidtil har det kun været mulig at få landbrugsstøtte på brakarealer.

Overvejer at rydde natur for at etablere ny

Sten Dissing overvejer nu, om han skal sætte en harve i sin naturjord, rydde vandhuller og fjerne læhegn. Men det har han mildest talt ikke lyst til.

- Jeg har fået opfordring fra min landbrugskonsulent til at rydde arealet, så en afgrøde i år og til næste år give det tilbage til naturen igen. Men så har jeg jo ødelagt alt det her, siger han og ser ud over blomsterflor, summende insekter og spæde egetræer, der strækker sig mod den nordjyske sensommerhimmel.

Alternativt kan han købe eller leje mere jord og og omlægge dét til natur. For al hans såkaldt "lavproduktive jord", er forlængst omlagt til natur, og han har kun velegnede produktionsarealer tilbage.

- Ellers skal jeg tage to hektar af det, som er mit produktionsareal nu, og udpege det til brak. Men det giver jo ingen mening, når jeg nu allerede har udpeget naturarealer, siger han.

Han anslår, at det vil koste ham 300.000 kroner at købe to hektar ny jord.