Støjekspert: Udvidelse af testcenter for kæmpevindmøller er ulovlig

Støjgrænsen ved testcentret i Thy overskrides ved flere ejendomme, konkluderer ny beregning.

Testcentret for store vindmøller i Østerild i Thy skal udvides med flere pladser, men der er uenighed om, hvor meget møllerne vil støje. (Foto: Helge Røjle - DR)

Udvidelsen af testcentret for store vindmøller ved Østerild betegnes nu som lovstridig.

Konsulentfirmaet EMD International, som er specialister i støjberegninger, har lavet en kontrolberegning af støjen fra den planlagte udvidelse af testcentret.

Senior vindenergi-konsulent Henrik S. Pedersen konkluderer i et notat om beregningen, at udvidelsen i sin nuværende form er lovstridig, fordi støjgrænserne overskrides ved flere ejendomme i området.

- Vi har lavet en kontrolberegning af det talmateriale, som Erhvervsstyrelsen har lagt til grund for udvidelsen af testcentret. Vores resultater viser, at der vil ske en overskridelse af støjgrænserne ved den planlagte fase 1 af udvidelsen af testcentret, siger Henrik S. Pedersen fra EMD International.

Vil bygge 330 meter høje møller

Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild i Thy skal udvides fra syv til ni testpladser, så det bliver muligt at bygge testvindmøller på op til 330 meters højde.

- Overskridelsen af støjgrænserne gælder for naboejendommen Gammel Aalborgvej 9 og for Thylejren, og man må ikke opsætte vindmøller, hvis man kan beregne en overskridelse af støjgrænsen. Derfor er udvidelsen af testcentret lovstridig i sin nuværende form, fastslår Henrik S. Pedersen.

Det er ejeren af slægtsgården på Gammel Aalborgvej nummer 9, Daniel Overgaard Pedersen, som via sin advokat har bestilt kontrolberegningen af støj hos EMD International.

Baggrunden er en speget sag, hvor ejeren af testcentret DTU Vindenergi med en uges varsel aflyste en planlagt ekspropriation af Daniel Overgaard Pedersens ejendom.

- Det er en meget usædvanlig sag. Jeg kender ikke til andre eksempler på, at myndighederne med så kort varsel har aflyst en ekspropriation, som man har forberedt gennem flere måneder, siger lektor Frederik Waage fra Syddansk Universitet, der er ekspert i netop ekspropriationer.

Se en dronefilm fra testcentret i Østerild, der også viser Daniel Overgaard Pedersens slægtsgård. (Fotograf: Anders Davidsen, DR)

Jorden ved slægtsgården rummer værdifulde råstoffer i form af kvartssand, og ekspropriationen kan derfor løbe op imod et trecifret millionbeløb.

Men Daniel Overgaard Pedersen ønsker ekspropriationen gennemført - nu med henvisning til den nye støjberegning, som han mener forpligter staten til at overtage hans ejendom.

DTU afviser kritik

Det er testcentrets ejere, DTU Vindenergi, der står for myndighedernes støjberegninger, som ligger til grund for udvidelsen.

Den ansvarlige for testcentret, viceinstitutleder Peter Hjuler Jensen afviser, at udbygningen kommer i strid med loven. Det afgørende er ikke beregninger af støjen, men derimod den virkelige støj, når de enkelte møller opstilles, mener Peter Hjuler Jensen

- Selvom der er beregninger fra EMD, der viser overskridelser, så skal vi i den virkelige verden have det godkendt af kommunen, hver eneste gang vi laver en ændring på testcentret. Det er kommunen, som er myndighed, når det gælder støjgrænserne, i det her tilfælde Thisted Kommune. Vi laver ikke ulovligheder, og det sørger kommunen også for ikke sker, siger Peter Hjuler Jensen.

- Vi kommer ikke til at søge om at få godkendt ændringer på testcentret, der vil overskride støjgrænserne. I så fald vil vi ekspropriere i god tid. Men vi vurderer, at det først bliver nødvendigt at ekspropriere Daniel Overgaard Pedersens ejendom om fem til ti år, siger viceinstitutdirektøren.

Daniel Overgaard Pedersen har via sin advokat søgt om fri proces til at lægge sag an mod staten. Han venter svar om kort tid.

FacebookTwitter