Store vindmøller skaber nye søer og unik natur

Fire store vindmøller er der efterhånden rejst på testcentret ved Østerild i Thy. Men nedenunder kæmpemøllerne sker der også store forandringer.

Flismaskiner fjerner fældede træer ved testcentret for store vindmøller i Østerild Klitplantage. (Foto: Helge Røjle)

Jylland har fået en halv snes nye søer. De er skabt i løbet af vinteren ved det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage i Thy.

Det er en del af den erstatningsnatur, som Folketinget besluttede, at der skulle laves ved testcentret.

Gravemaskiner genskaber natur

- Vi har brugt gravemaskiner for at genskabe variation i terrænet, og det har blandt andet resulteret i 10 nye søer og vandhuller fordelt på to områder nær testcentret, siger Henrik Schjødt Kristensen, som er klitplantør hos Naturstyrelsen i Thy.

For mens teknikere fra Vestas og Siemens arbejder på de fire testmøller, som foreløbig er kommet op i Østerild, har Naturstyrelsens folk travlt med at ændre på landskabet neden under kæmpemøllerne og er nu halvvejs i den store plan for nye søer og vådområder.

Heder, enge, moser og små søer

Samtidig har man i løbet af vinteren arbejdet med at fjerne trærødderne fra den fældede plantage på et areal svarende til over 100 fodboldbaner.

Arbejdet holder pause her fra den 1. marts af hensyn til fuglenes yngletid. Men når projektet engang er færdigt, så vil området omkring testmøllerne fremstå som en mosaik af heder, enge, moser og små søer.

Et usædvanligt landskab herhjemme, som Naturstyrelsen håber vil tiltrække sjældne dyre- og plantearter.

Facebook
Twitter