Strandgæster bør undgå direkte kontakt med giftigt havskum på Vestkysten

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der er sikkert at bade ved Vestkysten trods fund af PFAS i havskum.

Man kan sagtens kaste sig i bølgerne i Vesterhavet, selv om der efter en storm i foråret blev målt høje værdier af PFAS i havskum, er meldingen fra Styrelsen for Patientsikerhed. (Foto: John Randeris © Ritzau Scanpix)

Man skal ikke være bange for at bade ved Vestkysten i Lemvig Kommune, selv om der er fundet høje værdier af det giftige stof PFAS i blivende havskum.

Sådan lyder det fra overlæge Anne Hempel-Jørgensen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lemvig Kommune udsendte tidligere i dag en opfordring til, at strandgæster undgår ”direkte kontakt med blivende havskum” på en 32 kilometer lang strækning fra Thyborøn til Bøvling Klit efter fund af det giftige flourstof PFAS.

- Vi har også målt vandet, og det overholder badevandskriterierne. Man kan sagtens bade i Vesterhavet, siger overlæge Anne Hempel-Jørgensen.

Nye prøver for PFAS taget på en 32 kilometer lang strækning ved Vestkysten viser fund af fluorstoffer:

Fundet af forhøjede værdier af PFAS i havskummet stammer fra én enkelt prøve, som Lemvig Kommune tog efter en storm i foråret.

Efterfølgende har kommunen undersøgt både havvandet og stranden. Her er der også PFAS, men koncentrationen ligger under grænseværdierne og vurderes derfor ikke at udgøre en sundhedsrisiko.

Alligevel går Lemvig Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed nu ud og anbefaler, at man holder afstand til havskummet.

- Af et forsigtighedshensyn mener vi ikke, at man skal røre ved havskummet, siger Anne Hempel-Jørgensen.

Hvis man som badegæst kommer i kontakt med havskummet, anbefaler overlægen, at man fjerner skummet og bagefter skyller sig med rent vand.

PFAS-kilden findes i Vesterhavet

PFAS er et svært nedbrydeligt giftstof, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende. PFAS er fundet flere steder i Danmark og i udlandet.

I Lemvig Kommune blev de første koncentrationer af PFAS fundet på Harboøre Tange og ved en tidligere losseplads ved Thyborøn.

Kommunen og Region Midtjylland har begge lavet undersøgelser. Meget tyder på, at kilden til PFAS-forureningen skal findes i Vesterhavet, siger direktør for Teknik og Miljø, Claus Borg, fra Lemvig Kommune.

- Efter en storm koncentreres PFAS-stofferne rigtig kraftigt i skummet, 10.000 til 100.00 gange, og så kan vi ud fra vand med relative lave koncentrationer få noget skum med meget høje koncentrationer i, siger Claus Borg.

Kommunen har også taget prøver af jord og græs. Det har ført til en anbefaling om ikke at spise vildt fra Harboøre Tange samt et forbud mod fiskeri og badning i Thyborøn Fjord og Harboøre Fjord. Resultatet af alle prøverne er netop blevet offentliggjort i en rapport.

Miljøstyrelsen vil i næste måned undersøge havvandet 50 steder langs Danmarks kyster for PFAS. Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Undersøgelsens resultater ventes at være klar til august.