Stressforsker: "Stress er blevet et modefænomen"

Markant flere forsikringskunder søger hjælp mod stress. Forsker afviser bekymring.

15 procent svarer, at de "ofte" eller "hele tiden" har følt sig stressede inden for de seneste 14 dage. Det viser en befolkningsundersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) fra 2016. (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Stress er blevet et modefænomen. Det mener professor og forsker hos arbejdsmedicinsk klinik i Herning, Johan Hviid Andersen.

- Det er blevet en diagnose, som dækker over "fra alt til intet", og som bliver omtalt mere og mere. Det er blevet mere legitimt at have forskellige psykiske symptomer, siger han.

Hans udmelding kommer på baggrund af nye tal fra pensionsselskabet PFA. Her har de siden 2014 oplevet en stigning på 43 procent i henvendelser om stress til PFA sygeforsikring.

Men den kraftige stigning vækker ikke bekymring hos Johan Hviid Andersen, for stress er en bred betegnelse, som man kan brug i flæng.

- Det kan dække over alt fra folk, der føler, de har travlt, til folk, der har alvorlige fysiske og psykiske symptomer. Men ordentligt omfang og egentlig beskrivelse af, hvad det dækker over - det er sjældent, man ved det, siger han.

Hos PFA forklarer chef for Strategisk Sundhed, Rikke Bay Haaber, at de tager hver enkelt kunde seriøst.

- Vi har ikke en tro på, at der er nogen af vores kunder, der går til psykolog for sjov. Vi ser det ikke som et modefænomen. Vores kunder ringer ind med en konkret problematik, siger hun.

Hun medgiver, at en stressproblematik kan være skaleret fra meget grel til mindre grel.

- Men alt andet lige er der en problematik hos den enkelte, som man er nødt til at forholde sig til, og hvor vi er nødt til at hjælpe den enkelte videre så godt som muligt, siger hun.

Hun pointerer, at de hos PFA hverken er interesserede i at ødsle med forsikringspengene eller at overbehandle stressramte. Alligevel behøver forsikringskunderne ikke at aflevere en lægeerklæring, før de kan få hjælp, for eksempel psykologhjælp. Førsteprioriteten er hurtig hjælp.

- Vi ved, at hurtig hjælp også gør, at man kommer bedre og hurtigere tilbage på arbejde, så det har vi en interesse i.

PFA oplever ikke alene en stigning i antallet af stress-henvendelser. De tilkender også i stigende grad udbetalinger for tab af erhvervsevne relateret til stress. I 2017 (eksklusiv december) var 17 procent af alle tilkendte "tab af erhvervsevne"-skader relateret til stress. I 2016 og 2015 var andelene henholdsvis 15 procent og 14 procent.

Seniorforsker i stress Bo Netterstrøm fra Bispebjerg Hospital mener, at den kraftige stigning i stress-henvendelser bunder i to forklaringer: Øget arbejdspres og mindre tabu.

- Vi taler bedre om det, fordi vi kender nogle, der har været stressede, og vi har måske selv prøvet det før, så vi ved, det kan være et problem. Samtidig er der helt klart et stigende krav på arbejdsmarkedet til, at vi bliver mere produktive. Det vil sige, at mange af os faktisk bliver mere stressede, end vi gjorde for 20-30 år siden, siger han.