Sulten gnaver på spil: Små hegn skal sikre fremtidens egetræer

Naturstyrelsen hegner træer ind enkeltvis for at beskytte dem mod bæveren.

Metalhegnet står typisk 20-30 centimeter ud fra træet og forhindrer bæveren i at gnave i barken eller helt gnave træet over. (Foto: Ingrid Schmidt - DR)

Små egetræer lever livet farligt i Naturstyrelsens store plantage Klosterheden ved Lemvig.

Bæveren er nemlig særdeles glad for de fine egetræer, der har stået i plantagen i 70 år, og nu er ved at udvikle sig til rimelig store træer.

Så glad, at hvis Naturstyrelsen ikke beskytter det enkelte træ, vil vi i fremtiden få færre store og flotte egetræer med store kroner.

- Vi har nogle træarter, som vi gerne vil bibeholde. For eksempel egetræer, som der ikke findes mange af i den traditionelle plantage. De steder, hvor bæveren kan være temmelig hård ved egebevoksningen, sætter vi hegn om enkelte træer, siger skovrider Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsen Vestjylland.

Metalhegnet står typisk 20-30 centimeter ud fra træet. Hegnet forhindrer bæveren i at gnave i barken eller helt gnave træet over.

- Vi vil gerne sikre os, at vi har frøkilder i fremtiden, og at nogle træer kan blive store og flotte, siger skovrideren.

Bæveren er en effektiv træfælder, hvilket ses flere steder i Klosterheden Plantage ved Lemvig. (Foto: Ingrid Schmidt - DR)

Naturstyrelsen skønner, at der bor 200 bævere i Klosterheden. De sætter deres tydelige spor i skoven, hvor der flere steder er væltede træer med tydelige bidemærker. Bæveren bygger også dæmninger rundt om i landskabet.

Det skal gnaveren fortsat have mulighed for. Især fordi den er med til at sikre en biologisk mangfoldighed i den forholdsvis ensartede plantage. De væltede træer giver føde og bosteder for mange af skovens andre beboere.

- Inde i skoven, hvor bæverne har lavet en række dæmninger og fældet træer, har de skabt flere vådmiljøer, som padder, insekter, flagermus og vandfugle har fornøjelse af. Og de døde træer er insekter og svampe med til at nedbryde over en lang årrække. Det giver føde for fugle og andre dyr, siger Thomas Borup Svendsen.

Det var i 1999, at de første 18 bævere blev sat ud i Klosterheden Plantage, som er Danmarks tredjestørste skov.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk