Thise Mejeri udrydder frygtet kvægsygdom

Resultatet er sundere køer, mindre forbrug af antibiotika og større eksportmuligheder.

Thise Mejeri har brugt over en million kroner om året på at udrydde sygdommen paratuberkulose hos sine 66 leverandører.

Det økologiske Thise Mejeri i Salling har succes med at udrydde kvægsygdommen paratuberkulose i leverandørernes stalde.

Resultatet er sundere malkekøer, et mindre forbrug af antibiotika i staldene og større eksportmuligheder.

– Jeg er stolt af det. Det er jeg virkelig, siger Poul Pedersen, der er direktør for Thise Mejeri.

- Det er lidt af en sensation, at sådan nogen som os har sørget for at udrydde denne bakterie, siger han.

Ros til Thise Mejeri

Også Seges, Videncenter for Landbrug, kipper med flaget for indsatsen hos Thise Mejeri.

- De har gjort et godt stykke arbejde. De har holdt ud, og det er lykkedes dem at få infektionen under kontrol, roser specialkonsulent Erik Rattenborg.

Omkring 70 procent af kvægbesætningerne herhjemme er smittet med paratuberkulose.

Tolv års arbejde

Sygdommen er årsag til store økonomiske tab og dårligere dyrevelfærd, forklarer direktøren for Thise Mejeri.

- Vi har konsekvent i mere end tolv år arbejdet for at få en højere sundhedstilstand ude i vore besætninger, siger han.

Thise Mejeri har brugt over en million om året på at udrydde sygdommen hos sine 66 leverandører.

Det gavner eksporten

Om det samme kan lade sig gøre blandt alle de godt 3.000 malkekvægsbesætninger i Danmark, er i høj grad et økonomisk spørgsmål, konstaterer Erik Rattenborg fra Seges, men det vil gavne eksporten:

- Hvis man kan dokumentere, at mælken kommer fra besætninger, der er fri for paratuberkulose, giver det bedre muligheder for at eksportere til en række lande, siger han.

Sygdommen er farlig for kvæg, men ikke for mennesker.