Tidligt hjem fra sygehuset: En videosamtale skal gøre svage ældre mere trygge

Læger, kommune og pårørende skal snakke sammen via video, inden en svag ældre sendes hjem i seng.

Når sygeplejerskerne Helle H. Østergaard (tv.) og Malene Lindschouw fremover skal udskrive en ældre svag patient, kan de overdrage deres viden i en videosamtale. (Foto: Søren Braad Andersen © Hospitalsenheden Vest)

En videosamtale skal gøre det mere trygt for de svageste ældre med komplicerede sygeforløb at blive sendt tidligt hjem fra sygehuset.

Den model skal nu testes på Hospitalsenhed Vest.

Tiltaget er en konsekvens af, at patienter bliver udskrevet tidligere i deres behandlingsforløb, og samtidig bliver behandlingen på sygehusene mere og mere specialiseret.

- Det betyder, at kommuner og praktiserende læger tager over på forløbene hurtigere, end de gjorde tidligere. Så der er brug for en større grad af koordinering for at skabe tryghed ved udskrivelsen, siger projektleder Lene Stokholm Jensen.

Før patienten bliver sendt hjem fra sygehuset, mødes patienten og hans eller hendes pårørende med personale fra hospital og kommune og med patientens egen praktiserende læge. Alle på én gang.

- Her aftaler man, hvad der skal foregå og koordinerer udskrivelsen sammen, siger Lene Stokholm Jensen.

Patienterne, som skal være en del af videokonferencerne, kan lide af alt fra komplicerede knoglebrud og kroniske sygdomme til infektioner. I flere tilfælde lider patienterne også af flere sygdomme, og det kræver en endnu større koordinering. Netop de patienter har Hospitalsenhed Vest cirka 1200 af om året.

- Ofte skal vi have samlet folk fra kommunen, hospitalet og repræsentanter for borgerne med et par dages varsel, og det bliver en af de store udfordringer at finde en løsning på, siger Lene Stokholm Jensen.

Målet er at sikre patienten den bedste behandling, når sygehussengen bliver skiftet ud med sengen derhjemme.

- Det skulle gerne ende med, at vi også får nogle ældre og pårørende, der er mere trygge ved udskrivelsen. Så det handler ikke kun om at komme hurtigt hjem. Det handler også om at komme godt hjem, siger Lene Stokholm Jensen.

Videosamtalen er en del af et større projektet, der kører over tre år.

Der er allerede gode erfaringer med et lignende tiltag på neurologisk afdeling på Hospitalsenhed Vest.

Facebook
Twitter