Uddanner indsatte til stilladsarbejdere: Mindsker risiko for at vende tilbage til kriminalitet

Et samarbejde på tværs af det offentlige og private virksomheder skal få løsladte i job efter afsoning i fængsel.

En uddannelse som stilladsarbejder kan forhåbentlig gøre vejen til arbejdsmarkedet lettere for de indsatte i fængslet i Nr. Snede. (Foto: Kriminalforsorgen)

Ti indsatte i fængslet i Nr. Snede har netop været igennem uddannelsen som stilladsarbejdere.

Formålet er, at de indsatte bliver uddannet inden for et fag, der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet og derved gøre det nemmere for dem at få arbejde, når de igen er på fri fod.

- Vi vil gerne give vores klienter noget indhold i deres afsoning, så de ikke bare skal sidde og pille næse, for at sige det pænt. Men i stedet give dem noget indhold, de kan bruge ude på den anden side. Det er med til at mindske risikoen for, at de vender tilbage til kriminalitet, fortæller Mie-Pil Simmelgaard Madsen, der er resocialiseringskonsulent hos Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland.

Det er første gang fængslet i Nr. Snede tilbyder den type uddannelse, som er et offentligt-privat samarbejde mellem Kriminalforsorgen og virksomhedsnetværket High-Five.

High Five er finansieret af satspuljemidler og har været landsdækkende siden 2010 og har et mål om årligt at etablere 250 ordinære job eller uddannelsespladser til de unge.

- Det her en god effekt, for de bliver attraktive for arbejdsmarkedet og så skulle det meget gerne betyde, at man holder sig væk fra kriminalitet, siger Lisbeth Olsen, der er udviklingschef hos High Five.

Det er første gang, fængslet i Nr. Snede tilbyder deres indsatte at få en uddannelse. Her er det stilladsvirksomheden Persolit, som står for at undervise.

Og de bruger gerne de indsatte i deres virksomhed bagefter.

- Det er fordi, vi synes, at alle mennesker har ret til en chance mere, og det er spændende at hjælpe folk videre. Dem der gerne vil hjælpes, skal have hjælpe, siger Erik Møller fra Persolit.

Straffeattest kan spænde ben

Håbet er netop at give de indsatte bedre kort på hånden til at få et arbejde på trods af en blakket fortid og en plettet straffeattest.

Det kan nemlig være en af de hårdeste nødder at knække, når friheden er tilbage.

- Udfordringen for vores klienter er deres straffeattest. Når vi har en privat virksomhed med i samarbejdet, er det med tanke på, at når virksomheden selv uddanner, så har de også muligheden for at tage de bedste, siger Mie-Pil Simmelgaard Madsen fra Kriminalforsorgen.

Indsatser virker

Der findes ikke præcise tal på, hvor mange af de indsatte, som efter et uddannelsesforløb får et arbejde efter de er stat på fri fod. Blandt andet fordi Kriminalforsorgen ikke må lave den type målinger.

Men ifølge virksomhedsnetværket High Five, virker det.

- Det vi kan sige er, at virksomhederne hver gang siger ja tak til opkvalificering, og de ansætter dem. Derfor tænker vi, at det har en rigtig god effekt, siger Lisbeth Olsen.

Hun bliver bakket op af Annette Olesen, der er ph. d. og adjunkt ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

- Alle resocialiserende indsatser som for eksempel uddannelse og beskæftigelsesfremmende initiativer, bliver hilst velkomment i fængslerne. Det er virkelig vigtigt, og forskning understøtter i den grad, at uddannelse og arbejde er kriminalpræventive faktorer, siger Annette Olesen.

Hun advarer dog om, at uddannelse og resocialisering ikke per automatik sikrer en succesfuld løsladelse uden kriminalitet.

- Vi kan godt uddanne dem til gode stilladsarbejdere, men vi har en lovgivning, som gældsætter dem så meget, at der ikke er et økonomisk incitament for dem til at tage et arbejde. Og så kan det være, at det gode arbejde, man gør i fængslerne ikke kommer til udtryk efter løsladelse.

- Så man skal tænke tingene sammen og sørge for at man understøtter de gode initiativer i fængslerne. Også når de bliver løsladt, siger Annette Olesen.

Facebook
Twitter