Udvisning af superstudent skaber debat om Udlændingelov

Marius Youbis nye arbejdsplads opfordrer til politisk evaluering af forløbet.

Marius Youbi blev udvist for at have arbejdet for meget ved siden af ingeniørstudiet.

Behøvede det virkelig være så besværligt for en superstudent fra Cameroun at få lov at blive i Danmark?

Nej, mener KK Wind Solutions, Ikast, der nu opfordrer til politisk evaluering.

Udlændingelovens §9

Formålet med udlændingelovens §9, der omhandler vilkårene for internationale studerendes opholdstilladelse i Danmark, beskrives sådan:

"Hensigten er at tiltrække dygtige udenlandske studerende. Højt kvalificerede udenlandske studerende bidrager positivt til studiemiljøet, indgår i rekrutteringsgrundlaget for forskeruddannelser og kan bidrage til at sikre danske virksomheder højt kvalificeret arbejdskraft."

- Vi kunne godt tænke os, at politikerne gik ind og efterrationaliserede på lovgivningen og spurgte sig selv: Er der nogle ting, man kunne gøre anderledes?

Sådan siger Henrik Lykke Christiansen, udviklingschef hos KK Wind Solutions fra Ikast.

Han har nu ansat Marius Youbi som ingeniør, hvilket bringer ham tilbage til Danmark, selvom han blev udvist d. 7. januar 2016.

Tolkningen er problemet

KK Wind Solutions mener ikke nødvendigvis, at det er udlændingelovens bestemmelser om internationale studerendes vilkår for opholdstilladelse, som i sig selv er problemet.

- Jeg tror ikke nødvendigvis, der er noget galt med lovgivningen. Det kan lige så vel være måden, loven er blevet tolket på, siger Henrik Lykke Christiansen.

Marius Youbi's advokat har klaget over udvisningen, og der kan gå måneder før klagesagen er afgjort.

Socialdemokraternes næstformand Mogens Jensen, der har været meget optaget af sagen, afventer afgørelsen på klagesagen, før han eventuelt vil foreslå en ændring af Udlændingeloven.

- Klagen vil kunne sige os, hvorvidt der er behov for at ændre på reglerne, eller der ikke er, siger Mogens Jensen.

  • Sagen kort:
  • 30-årige Marius Youbi fra Camaroun blev udvist af Danmark, fordi han havde arbejdet for mange timer ved siden af sit sit studie på AU i Herning.
  • Det vakte stor debat, ikke mindst på grund af de gode karakterer han fik på studiet, og fordi han havde en praktikplads hos KK Wind Solutions i Ikast.
  • Der blev afholdt demonstration og samlet 17.000 underskrifter ind til støtte for Marius Youbi.
  • Marius Youbi rejste tilbage til Cameroun d. 7. januar 2016, og d. 2. februar 2016 kunne Marius Youbi fortælle, at han vender tilbage for at arbejde som ingeniør i KK Wind Solutions.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.