Utrygge naboer bakkes op af ekspert: Rådne mink vil sive ud fra gravene

Naboer til døde mink frygter, at udsivninger fra dyrene kan få konsekvenser for natur og grundvand.

Karsten Dahl Schmidt købte sin gård for halvandet år siden. Nu er det ikke længere kun Boutrup Sø, han har i baghaven, men også en minkgrav.

- Jeg glæder mig til den dag, hvor gravemaskinerne begynder at grave minkene op igen. Det er sådan set det eneste, jeg går og venter på.

Karsten Dahl Schmidt er nærmeste nabo til den ene af de to grave i Danmark, hvor tonsvis af aflivede mink begraves.

Ligesom resten af naboerne i området omkring Nørre Felding i Holstebro Kommune, er han bekymret for, at væskerne fra de mange tons døde dyr vil sive ud i undergrunden og forurene badesøen Boutrup Sø og den omkringliggende natur, der ligger tæt ved.

- Man skulle have spurgt nogle eksperter, inden man gik i gang med det her, siger Karsten Dahl Schmidt.

Minkene i begge grave er gravet ned mellem to lag af kalk og dækket af et lag jord. Det vil sige, at dyrene rådner og til sidst bliver så flydende, at restmaterialet siver ud gennem jorden.

- Jeg drømmer om, at alt var som før. Man har før lavet fejl – og så har man accepteret, at det var fejl og rettet dem. Man kan jo ikke bare gøre ingenting her. Man er nødt til at få minkene op igen og sendt til forbrænding.

Oprindeligt skulle den af 'forsigtighedshensyn' være placeret mindst 300 meter fra søen. Men dele af nedgravningerne ligger dog under 200 meter derfra.

- Vi håber og tror hver eneste dag, at der snart er nogle på Christiansborg, der vågner op. Vi kan se på fjernsynet hver eneste dag, at der bliver snakket om det, men der bliver fandeme ikke gjort en skid ved det, siger Karsten Dahl Schmidt.

Flytter hvis grundvandet forurenes

I Kølvrå i Viborg Kommune er naboerne også bekymrede for at have fået en minkgrav i baghaven.

Her er det særligt bekymringen for grundvandet, der fylder.

- Hvis ikke man fjerner minkene igen, kan vi på sigt risikere, at vi skal til at have flaskevand i stedet for at drikke vandet, der kommer ud af vores vandhaner. Det kan tvinge mange til at flytte væk fra området, siger Jan Dybdal.

Miljøstyrelsen har tidligere forsikret om, at der ikke er risiko for, at væsker fra minkene vil forurene grundvandet.

Men i dag har styrelsen påbegyndt forureningsundersøgelser omkring minkgraven ved Kølvrå. Og det sætter gang i tankerne hos Jan Dybdal.

- Det får mig til at tænke, at de lokale vandværker og borgere, som har været bekymrede fra starten af, måske har haft ret.

Hvis der sker en forurening af grundvandet, vil Jan Dybdal også selv rykke teltpælene op og flytte væk.

- Hvis ikke jeg kan drikke grundvandet, kan jeg ikke se nogen grund til at være her. Det, at man i Danmark kan åbne sin vandhane og drikke det vand, der kommer ud, det er jo alfa og omega for os. Der er mange lande, hvor man ikke kan det.

Bekymrede naboer bakkes op af ekspert

De bekymrede naboer bliver nu bakket op af undervisningschef ved DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi, Peter Kjeldsen.

I forhold til situation ved Nørre Felding vurderer han, at der vil være en risiko for, at der kan ske en udsivning af ammonium fra minkgraven.

Det kan få stor betydning for Boutrup Sø i Vestjylland, som ligger kun 200 meter derfra, da ammonium vil betyde, at søen kan blive fyldt med alger.

- Det kan ændre miljøet for dyr- og plantelivet i søen. Men det kan også ændre den rekreative værdi, fordi søen ændrer karakter og ikke vil være særligt indbydende længere.

Peter Kjeldsen fortæller, at ammoniumudsivning normalt ikke accepteres fra affaldsdepoter.

Og myndighederne kunne have forhindret udsivningen fra minkgravene, hvis man havde gjort det anderledes.

- Så skulle man have konstrueret gravene som deciderede affaldsdepoter. For her er der regler om, at der skal være særlige membraner, det vil sige lag af ler eller plastik, som gør, at det forurenede vand bliver stoppet, når det siver ned, forklarer Peter Kjeldsen.

'Højst tale om noget, der ser ulækkert ud'

Det er Miljøstyrelsen, som skal føre tilsyn med de to minkgrave.

Her fortæller den konstituerede kontorchef Charlotte Moosdorf, at styrelsen har iværksat tre forskellige tiltag, som skal sikre, at minkgravene ikke påvirker, søer, vandløb og grundvand.

- Det drejer sig om fysiske tilsyn ved gravene, overvågning af nærliggende søer og vandløb og en forureningsundersøgelse med særlig fokus på grundvand.

Der er allerede blevet gennemført fysiske tilsyn ved gravene, mens forureningsundersøgelserne altså sættes i gang i dag ved graven ved Kølvrå, mens det sker den 1. december ved graven ved Nørre Felding.

I går aftes beklagede fødevareminister Rasmus Prehn (S) til DR, at minkene er blevet begravet for tæt ved Boutrup Sø. Desuden forsikrede han om, at der bliver taget hånd om situation, og at der ikke er grund til bekymring for forurening.

- Der er højst tale om noget, der ser ulækkert ud, der er ikke tale om forurening eller smitterisiko. Det er ikke så nemt lige at fjerne dem, men jeg vil sikre, at alle muligheder bliver endevendt, sagde Rasmus Prehn.

Ved Boutrup Sø vil Miljøstyrelsen nu arbejde hen imod en løsning med drænrør, så man kan opsamle nedsivende stoffer, før de når ud i søen.

De døde mink bliver begravet mellem to lag af forbrændt kalk. Til sidst dækkes dyrene med et lag af jord. (© DR Nyheder)

Bekymring blandt borgmestre

I Holstebro Kommune vil borgmester H.C. Østerby (S) have minkene fjernet igen.

- Det er den eneste løsning. I vores skriv til ministeren har vi hele tiden gjort opmærksom på, at det her er en forurening, der ligger latent lige omkring vores vandløb, badesø og Holstebro by. Det kan vi simpelthen ikke leve med.

H.C. Østerby hilser det velkommen, at den nye fødevareminister nu vil indgå i en dialog med kommunerne.

- Der er ikke nogen grund til, at det her skal give en miljømæssig katastrofe. Vi har borgere lige nu, som er meget utrygge ved det, der sker. Det her skal simpelthen fjernes, og det har jeg meldt til ministeren.

I nabokommunen Viborg er Venstre-borgmesteren Ulrik Wilbek frustreret over forløbet med minkgravene.

- For os er det meget svært at agere i, fordi vi ikke får tilstrækkelige informationer. Vi fik kun lidt informationer i torsdags (i sidste uge, red.), hvor vi fik at vide, at man ville følge det nøje og holde øje med eventuelle udsivninger. Og så blev jeg først for alvor nervøs.

Ulrik Wilbek var af Miljøministeriet nemlig blevet forsikret om, at minkgravene ikke kunne få nogle uhensigtsmæssige følger.

- I torsdags sender de så en orientering ud og fortæller, at de vil følge situationen med henblik på at sikre, at der ikke sker udsivning. Så skriver man jo også samtidig, at det kan der komme til.

Det får nu borgmesteren til at sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget grundlag styrelserne egentlig har haft for deres beslutninger.

- Jeg kunne da godt forestille mig, at det er gået så hurtigt, så man måske ikke helt har haft styr på, om det nu var sikkert og det rigtige sted at placere sådan nogle grave.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter