Ventetid.dk misinformerer om ventetider på behandling

Når sygehusene indberetter forskelligt, bliver ventetiden umulig at gennemskue for patienter.

Sygehusene indberetter ventetider til for eksempel. udredning for demens på tre forskellige måder indenfor en region. (Foto: Kristian Brasen © Scanpix)

Ventetid.dk burde være et effektiv værktøj for patienter, som ønsker hurtigst mulig behandling, men det er langt fra altid tilfældet.

Når sygehusene ikke indberetter deres ventetidstal på samme måde, bliver det umuligt at gennemskue, hvilket sygehus der reelt har den korteste ventetid til en behandling eller udredning.

- Hvis ikke man kan stole på oplysningerne, bliver den valgfrihed, som det frie sygehusvalg indebærer, illusorisk, siger formanden for paraplyorganisationen Danske Patienter, Lars Engberg.

Advarslen kommer på baggrund af oplysninger om, hvordan sygehusene i Region Midtjylland indberetter ventetid for udredning af demens på forskellige måder.

På Neurologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital indberetter de ifølge ledende overlæge Per Sidenius tredje ledige tid til ventetidsportalen.

På Neurologisk Afdeling ved Hospitalsenhed Midt i Viborg indberetter de næste ledige tid, oplyser oversygeplejerske Ulla Veng.

På Afdelingen for Neurologi og Fysio-ergoterapi ved Hospitalsenheden Vest i Holstebro indberetter de ifølge ledende oversygeplejerske Gitte Kjær Nielsen længste ventetid.

Derudover indberetter afdelingen i Holstebro ikke særskilt for demens som på de øvrige sygehuse, men samlet for alle forundersøgelser til det neurologiske område.

- Vi har ikke en særskilt klinik for demens som de store i Aarhus. Derfor har vi valgt at sige, at alle vores forundersøgelse har en max ventetid på 52 uger, og lagt tallet ind under fælles forundersøgelser, forklarer Gitte Kjær Nielsen.

Lars Engberg fra Danske Patienter opfordrer Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen til få lavet helt klare retningslinjer for ventetidstallene:

- Desværre er det normalt, at der er forskellige måder at indberette tallene på, både regionerne imellem, men også internt i den enkelte region, siger Lars Engberg.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk