Vestjysk supersygehus i store problemer: Økonomi og tidsplan skrider

Byggeriet af hospital i Gødstrup er nu så presset, at der er brug for hjælp udefra.

Tvister og uoverensstemmelser mellem bygherre og leverandører giver forsinkelser på det nye hospital i Gødstrup. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Det nye storhospital i Gødstrup ved Herning bliver ikke klar til at tage imod de første patienter i starten af 2020, som det ellers er planen.

Det erkender hospitalsdirektør Poul Michaelsen fra Hospitalsenheden Vest. Byggeriet er nu så presset og kører så langsomt, at der er brug for hjælp fra eksperter fra byggeriet af universitetshospitalet i Skejby.

- Vi må konstatere, at det ikke går så hurtigt fremad som planlagt og ønsket. Det kniber inde i selve huset, inde i de mere komplekse og tekniske installationer. Her har vi en udfordring med at have den nødvendige fremdrift, siger hospitalsdirektøren.

Den tilkaldte hjælp fra Skejby skal blandt andet øge kontrollen med styringen på byggepladsen, så der bliver fulgt bedre op på aftaler med rådgivere og entreprenører. Projektsekretariat og byggeledelse flytter også permanent ind på byggepladsen i Gødstrup efter sommerferien.

Byggeri udskudt igen og igen

Det er langt fra første gang, at hospitalsbyggeriet i Gødstrup bliver ramt af forsinkelser. Oprindeligt skulle de første patienter være flyttet ind i 2017. Siden er tidsplanen rykket et par gange, og nu holder den seneste plan om primo 2020 heller ikke.

- Vi kommer efter sommerferien med en revideret tidsplan til politikerne i Region Midtjylland og et bud på, hvordan økonomien bringes i balance, siger hospitalsdirektøren.

Ifølge den uvildige kontrolfunktion, Det Tredje Øje, som følger hospitalsbyggeriet tæt, er der en del uoverensstemmelser og tvister mellem bygherren og leverandører. Tvister, som først kan være afgjort sent i projektet eller ved en eventuel voldgift. Det giver usikkerhed om økonomien på sigt.

Her og nu betyder forsinkelserne, at der mangler 42 millioner kroner for at gøre byggeriet færdigt som planlagt. Pengene skal hentes hjem gennem besparelser på det resterende byggeri.

Nyheden om, at hospitalet i Gødstrup er under pres både økonomisk og tidsmæssigt, rejser mange spørgsmål hos formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland Henrik Gottlieb Hansen (S).

- Jeg synes ikke, det er tilfredsstillende med så store problemer så sent i processen. Vi har været bekendt med udfordringer undervejs, men ikke i denne størrelsesorden, siger han.

Han ser frem til at få yderligere informationer, når udvalget har møde på mandag. Og selv om han roser direktionen for at styrke byggeledelsen med medarbejdere fra Skejby, er han ikke glad for, at der nu skal findes yderligere besparelser:

- Det her får jo også konsekvenser for de to matrikler, vi skal flytte fra (Holstebro og Herning, red.) og personalet derfra. De skal nu indstille sig på at flytte senere til Gødstrup.

Henrik Gottlieb Hansen tør ikke komme med et bud på, hvor der skal skæres i budgettet. Byggeriet af storsygehuset i Gødstrup har en fast ramme på 3,2 milliarder kroner, og den bliver der ikke ændret på.

- Rammen er fast, så der skal findes en løsning inden for de midler, der er til rådighed, siger udvalgsformanden.

Direktør: Hver en sten skal vendes

Det bekræfter hospitalsdirektør Poul Michaelsen, der dog også erkender, at økonomien er presset.

- Hver en sten skal vendes, for at vi kan komme i mål inden for den økonomiske ramme. Hvis vi skal reducere yderligere, bliver det på det, der er inde i huset, siger han.

Der er brugt mange ressourcer på at købe ingeniører, arkitekter og andre rådgivere. Det undrer derfor formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, at byggeprojektet nu er presset økonomisk og tidsmæssigt.

- Vi køber nogle af de bedste og dyreste rådgivere, der findes. Så det er ikke rimeligt, at vi gang på gang står med problemer, siger Henrik Gottlieb Hansen.