Vi henter mere grus og ral til søs: Uvist hvordan det påvirker havbunden

Trods stor efterspørgsel af havgrus kender ingen konsekvenserne af råstofindvindingen.

Roland Gagel, der er direktør i Thyborøn Nordsøral, oplever en stigende efterspørgsel på ral fra Nordsøen. (Foto: © Kim Nybom)

Sand, grus og ral fra Nordsøen bliver i stigende grad brugt som byggematerialer til huse og veje.

For mens flere danske grusgrave er ved at løbe tør for grus, er havbunden rig på mange af de råstoffer, vi bruger til at lave blandt andet asfalt og beton.

En af de virksomheder, der i øjeblikket tjener godt på den udvikling, er Thyborøn Nordsøral. De sejler ud og støvsuger havbunden for diverse småsten.

- Der er en stigende efterspørgsel, for vi har haft et byggeboom i landet de seneste mange år, fortæller virksomhedens direktør, Roland Gagel.

Eftersom kunderne står i kø, har Thyborøn Nordsøral erhvervet sig et nyt, stort skib, der kan levere mere end 10.000 tons småsten i døgnet.

- Råstofbehovet er stort i Danmark. Som det ser ud nu, skal vi næsten være i gang 24/7, siger Roland Gagel.

Bekymring for havmiljøet

Udfordringen er, at det er svært for virksomheden at udvide antallet af områder, hvorfra de må hente råstofferne ind.

Selvom det kræver langvarige miljøundersøgelser, mener Roland Gagel ikke, at reglerne er for skrappe. Han er med på, at virksomhedens arbejde skal tage højde for påvirkningen af havmiljøet.

For dele af den danske havbund er endnu ikke kortlagt, hvilket betyder, at der kun er begrænset viden om, hvordan råstofindvinding påvirker havmiljøet.

Det vækker bekymring hos Danmarks Naturfredningsforening. Her efterlyser biolog Therese Nissen, der er natur- og miljøpolitisk rådgiver, en overordnet plan for råstofindvindingen til havs.

- Så længe vi indvinder råstoffer på må og få uden at kigge på, hvor havbunden måske ikke kan tåle det, kan vi ikke leve op til vores forpligtelser, siger hun.

Venstres forsyningsordfører Carsten Kissmeyer forstår godt bekymringen, men han mener ikke, at det på nuværende tidspunkt giver mening at kortlægge hele det danske farvand.

- Lige nu tror jeg, vi er i den situation, hvor råstoffer er en knap ressource, i forhold til det vi rigtig gerne vil samfundsmæssigt, fortæller han.

Miljøministeriet skal inddrages

De seneste tal fra Miljøstyrelsen viser, at der på landsplan i 2017 blev hevet omkring fire millioner kubikmeter sand, grus og ral op af havet - og det er næsten dobbelt så meget som i 2010.

Anne Paulin, der er Socialdemokratiets miljøordfører, mener derfor, at det er værd at tage emnet op i Folketinget. Hun er klar til at bringe sagen videre til miljøministeren.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at råstofvinding på havet foregår på en ordentlig måde, som har respekt for bæredygtighed, og hvor vi passer godt på havet, siger hun.

Det er ikke kun Thyborøn Nordsøral, der i øjeblikket har udvidet deres aktiviteter med at hive sand, grus og ral op fra havbunden. Udviklingen afspejler sig også på landsplan.

I alt stod råstofindvindingen til havs i 2017 for lidt over en tiendedel af den samlede råstofindvinding af sand og grus her i landet.